Ansökan till Forskar AT-block

Ansökan till Forskar-AT-block sker elektroniskt via MyNetwork. OBS! Om du vill söka båda tjänsterna, AT-block samt forskar-AT-block måste du göra två ansökningar med olika referensnummer. 

För att ansöka om AT / F-AT

Till ansökan för forskar AT-block ska följande bifogas:

 • meritförteckning/CV
 • personligt brev
 • läkarexamensbevis
 • tjänstgöringsbetyg/intyg

Bedömning av forskningsmeriter sker i samråd med Sahlgrenska akademin

Till ansökan för forskar AT-block krävs dessutom:

 • forskningsprogram med beskrivning av pågående forskning inklusive planerat arbete under AT-forskningsperioden (max 3 sidor)     
 • Publikationslista (om du är disputerad skickar du även in din ramberättelse elektroniskt)
 • odisputerad sökande ska ange handledare samt uppvisa intyg från prefekt och handledare rörande forskningsanknytning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
 •  disputerad forskare ska ange var forskningen ska bedrivas och uppvisa intyg från prefekt rörande forskningsanknytning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
 •  Om du är doktorandanmäld eller har disputerat önskar vi även att du skickar in bevis på doktorandregistrering respektive avlagd doktorsexamen. 

Behörighet och urval

Meriterande för att bli kallad till intervju är:

 • Forskningsmeriter
 • Erfarenhet av läkararbete
 • Undervisnings- och administrativa meriter, utvecklingsarbete och/eller handledningsmeriter

För dig som har utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen, krävs intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagning till läkarutbildning i Sverige (godkänt prov i Svenska B alternativt TISUS-test eller motsvarande C1 på Europaskalan). För läkare utbildade i Norden görs en individuell bedömning.

Vi värdesätter fullständiga och genomarbetade ansökningar.  

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om
AT-rekrytering
  

uiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&i|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m