AT-utvecklingsprogram

Ledarskapsutbildning under AT kan sammanfattas i AT-utvecklingsprogrammets fem delar:

  • Introduktion till sjukhuset 1 dag
  • Personligt utvecklingsprogram 4 dagar
  • Grupphandledning enligt AT-lotsmodell
  • Förbättringsprojekt 1-2 veckor under AT-perioden
  • Sjukhusgemensamma utbildningsdagar cirka 10 dagar/år

Som en del i AT-utbildningen ingår vid AT-start en veckas introduktion varav fyra dagars internat. Där får du träning i att använda feedback och reflektion som pedagogiska redskap, vilka sedan används i den grupphandledning som pågår under hela AT-perioden.

 

 

uiqt|wB&i|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m