Välkommen till AT!

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning i en mångfacetterad verksamhet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Primärvårdstjänstgöringen fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Information angående AT-ansökan hösten 2015

Ansökan inför höstens rekrytering sker elektroniskt via MyNetwork
Vi öppnar MyNetwork fr o m 2 september så att ansökan till AT respektive forskar-AT kan göras.
Annons kommer ut i Läkartidningen den 16 september.
Sista ansökningsdag är den 30 september.

Mer information kommer senare via www.vgregion.se/at

 

Vi erbjuder dig:

  • möjligheten att vara delaktig och skräddarsy din AT-utbildning
  • ett AT-utvecklingsprogram med ledarskapsutbildning och kvalitets- och förbättringsarbete
  • kurs i akut omhändertagande med simulatorträning
  • AT-forum, AT-stämma , kurser och konferenser utifrån behov och intresse
  • mycket goda möjligheter till forskning
  • en välfungerande organisation för AT med medveten satsning på yrkesmässig och personlig utveckling samt kontinuerlig kvalitetssäkring
  • en strukturerad slutenvårds- och primärvårdstjänstgöring med "proffshandledning"

Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vision

Bästa AT-utbildning i Sverige med hög konkurrenskraft

Mål

AT-utbildning av hög kvalitet så att Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla viktig läkarkompetens
Engagerade, delaktiga och ansvarstagande AT-läkare
Engagerade studierektorer och handledare med hög kompetens.
En attraktiv och konkurrenskraftig AT-organisation

Har du frågor?

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om
AT-rekrytering  


Carin Holm
Utbildningsledare/ AT samordnare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031- 343 2779
0700-82 50 97

Caterina Finizia
AT-chef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-342 91 65

Paulin Andréll
Sjukhusgemensam studierektor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0705-53 10 45

Göran Eriksson
Studierektor Primärvården Göteborg
0705-71 05 67

Johanna Berg
Facklig företrädare
031-332 68 21 

Vad tycker du om AT-sidan?

Jag besöker sidan som:


Synpunkter:
uiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m