Välkommen till AT!

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning i en mångfacetterad verksamhet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Primärvårdstjänstgöringen fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Nu är det dags att söka AT!   Välkommen till AT!


20
AT-block varav 10 forskar AT-block med tillträde hösten 2018


AT-blocken omfattar totalt 21 månader fördelade på sex månader medicin, med möjlighet att tjänstgöra viss tid inom närliggande specialitet, sex månader opererande specialiteter, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. I forskar AT-blocken ingår dessutom sex månaders forskning.


AT-block

Ref.nr. 2017/8506 (21 månader)
Tillträde 2018-08-27 eller 2018-12-03

Till ansökan AT-block


Forskar-AT-block

Ref.nr. 2017/8505 (27 månader)
Tillträde 2018-08-27 eller 2018-12-03

Till ansökan Forskar-AT-block


Som sökande får du bekräftelse via mail att vi har mottagit din ansökan. Rekryteringsarbetet startar direkt efter ansökningstidens utgång. Anställningsintervjuer genomförs 13 mars till 16 mars. Samtliga sökande får besked om AT-tillsättningen vecka 12 eller 13. 

Ansökan sker elektroniskt via Varbi.

Sista ansökningsdag: Observera att sista ansökningsdag för forskar-AT-block är 28 februari, medan den för AT-block är 6 mars.

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om AT-rekrytering  


Vi erbjuder dig:

 • möjligheten att vara delaktig och skräddarsy din AT-utbildning
 • ett AT-utvecklingsprogram med ledarskapsutbildning och kvalitets- och förbättringsarbete
 • kurs i akut omhändertagande med simulatorträning
 • AT-forum, AT-stämma , kurser och konferenser utifrån behov och intresse
 • mycket goda möjligheter till forskning
 • en välfungerande organisation för AT med medveten satsning på yrkesmässig och personlig utveckling samt kontinuerlig kvalitetssäkring
 • en strukturerad slutenvårds- och primärvårdstjänstgöring med "proffshandledning"

Bilden är tagen från Fotoakuten

Vision

Sveriges ledande AT-utbildning med hög konkurrenskraft

 

Mål

 • Erbjuda AT-utbildning av hög kvalitet så att SU kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla viktig läkarkompetens
 • Ha engagerade, delaktiga och ansvarstagande AT-läkare
 • Ha engagerade studierektorer och handledare med hög kompetens
 • Vara en attraktiv och konkurrenskraftig AT-organisation
 • Stimulera forskning under AT

Har du frågor?

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om
AT-rekrytering  


Karolina Larsson
AT-läkarchef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-816573

Erik Hulegårdh
AT-läkarchef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-816561
 

Carin Holm
Utbildningsledare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-82 50 97

Göran Eriksson
Studierektor Primärvården Göteborg
0705-71 05 67

Linn Persson
Facklig företrädare
 

Vad tycker du om AT-sidan?

Jag besöker sidan som:


Synpunkter:
uiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqs5p}tmoizlpH%vozmoqwv5{mmzqs5p}tmoizlpH%vozmoqwv5{muiqt|wBow|mjwzoH{%ytn5{mow|mjwzoH{%ytn5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m