Välkommen till AT!

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning i en mångfacetterad verksamhet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Primärvårdstjänstgöringen fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Information angående AT-ansökan hösten 2016

Ansökan inför höstens rekrytering sker elektroniskt via MyNetwork
Vi öppnar MyNetwork fr o m 7 september 2016 så att ansökan till AT respektive forskar-AT kan göras.
Annons kommer ut i Läkartidningen den 21 september.
Sista ansökningsdag är den 5 oktober.
Om du blir uttagen till intervju ringer vi dig tisdag kväll den 11 oktober.

Mer information kommer senare via www.vgregion.se/at

 

Vi erbjuder dig:

 • möjligheten att vara delaktig och skräddarsy din AT-utbildning
 • ett AT-utvecklingsprogram med ledarskapsutbildning och kvalitets- och förbättringsarbete
 • kurs i akut omhändertagande med simulatorträning
 • AT-forum, AT-stämma , kurser och konferenser utifrån behov och intresse
 • mycket goda möjligheter till forskning
 • en välfungerande organisation för AT med medveten satsning på yrkesmässig och personlig utveckling samt kontinuerlig kvalitetssäkring
 • en strukturerad slutenvårds- och primärvårdstjänstgöring med "proffshandledning"

Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vision

Sveriges ledande AT-utbildning med hög konkurrenskraft

 

Mål

 • Erbjuda AT-utbildning av hög kvalitet så att SU kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla viktig läkarkompetens
 • Ha engagerade, delaktiga och ansvarstagande AT-läkare
 • Ha engagerade studierektorer och handledare med hög kompetens
 • Vara en attraktiv och konkurrenskraftig AT-organisation
 • Stimulera forskning under AT

Har du frågor?

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om
AT-rekrytering  


Carin Holm
Tf AT-chef fr.o.m 160101
Utbildningsledare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031- 343 2779
0700-82 50 97

Karolina Larsson
AT-chef fr.o.m 160501
 

Johan Zelano
AT-chef fr.o.m 160523
 


Paulin Andréll

Sjukhusgemensam studierektor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-81 65 61

Göran Eriksson
Studierektor Primärvården Göteborg
0705-71 05 67

Linn Persson
Facklig företrädare
 

Vad tycker du om AT-sidan?

Jag besöker sidan som:


Synpunkter:
uiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsizwtqvi5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{msizwtqvi5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpiv5%zmtivwH%vozmoqwv5{mrwpiv5%zmtivwH%vozmoqwv5{muiqt|wBow|mjwzoH{%ytn5{mow|mjwzoH{%ytn5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m