Välkommen till AT!

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning i en mångfacetterad verksamhet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Primärvårdstjänstgöringen fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Nu är det dags att söka AT!   Välkommen till Folktandvården


20
AT-block varav minst 8 och max 10 forskar AT-block med tillträde hösten 2016 

Nu söker vi 20 AT-läkare varav minst 8 och högst 10 forskar AT-läkare.

AT-blocken omfattar totalt 21 månader fördelade på sex månader medicin, med möjlighet att tjänstgöra viss tid inom närliggande specialitet, sex månader opererande specialiteter, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. I forskar AT-blocken ingår dessutom sex månaders forskning.


AT-block

Ref.nr. 2016/572 (21 månader)
Tillträde 2016-09-05 eller 2016-12-05

Till ansökan AT-block


Forskar-AT-block

Ref.nr. 2016/573 (27 månader)
Tillträde 2016-09-05 eller 2016-12-05

Till ansökan Forskar-AT-block

 


Som sökande får du bekräftelse via mail att vi har mottagit din ansökan. Rekryteringsarbetet startar direkt efter ansökningstidens utgång. Om du blir aktuell för intervju kontaktas du via telefon, kvällstid tisdagen den 5 mars. Anställningsintervjuer genomförs 16/3 – 22/3. Samtliga sökande får besked om AT-tillsättningen senast vecka 14. 

Ansökan sker elektroniskt via MyNetwork.

Sista ansökningsdag: 2016-03-09

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om AT-rekrytering  Vi erbjuder dig:

 • möjligheten att vara delaktig och skräddarsy din AT-utbildning
 • ett AT-utvecklingsprogram med ledarskapsutbildning och kvalitets- och förbättringsarbete
 • kurs i akut omhändertagande med simulatorträning
 • AT-forum, AT-stämma , kurser och konferenser utifrån behov och intresse
 • mycket goda möjligheter till forskning
 • en välfungerande organisation för AT med medveten satsning på yrkesmässig och personlig utveckling samt kontinuerlig kvalitetssäkring
 • en strukturerad slutenvårds- och primärvårdstjänstgöring med "proffshandledning"

Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vision

Sveriges ledande AT-utbildning med hög konkurrenskraft

 

Mål

 • Erbjuda AT-utbildning av hög kvalitet så att SU kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla viktig läkarkompetens
 • Ha engagerade, delaktiga och ansvarstagande AT-läkare
 • Ha engagerade studierektorer och handledare med hög kompetens
 • Vara en attraktiv och konkurrenskraftig AT-organisation
 • Stimulera forskning under AT

Har du frågor?

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om
AT-rekrytering  


Carin Holm
Tf AT-chef fr.o.m 160101
Utbildningsledare/ AT samordnare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031- 343 2779
0700-82 50 97

Paulin Andréll

Sjukhusgemensam studierektor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-81 65 61

Göran Eriksson
Studierektor Primärvården Göteborg
0705-71 05 67

Linn Persson
Facklig företrädare
 

Vad tycker du om AT-sidan?

Jag besöker sidan som:


Synpunkter:
uiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wBow|mjwzoH{%ytn5{mow|mjwzoH{%ytn5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m