Akademiska vårdutbildningar

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, innebär att högskolor/universitet förlägger viss del av utbildningen i vårdverksamheten. Inom högskoleutbildningen finns ett nära samarbetet med Sahlgrenska akademins olika utbildningsprogram. Stor del av den kliniska utbildningen är förlagd till SU till följd av den geografiska närheten.

Vi erbjuder också övriga lärosäten inom Västra Götaland VFU i mån av kapacitet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdutbildningar regleras i ett huvudavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Avtalet har funnits sedan 2002 och revideras med jämna mellanrum. Nuvarande avtal gäller från och med 1 januari 2016 och omfattar; arbetsterapeut-, audionom -, barnmorske-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, sjukgymnast-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterske-, och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Om du studerar vid ett lärosäte, som inte omfattas av vårt avtal inom VGR eller är inskriven på en distanskurs, be ditt lärosäte skicka en förfrågan via e-post.

Kontakt

Helena Wasling  
studierektor för akademiska vårdutbildningar

Malin Lindberg  
utbildningsledare

Ann-Sofie Brandén,  
utbildningsledare

Karin Särnwald  
utbildningsledare

Ann Blomström  
studierektor för gymnasium och yrkeshögskola

Katja Larsson  
adminstrativ koordinator

uiqt|wBpmtmvi5jikst}vl5%wi{tqvoH%vozmoqwv5{mpmtmvi5%wi{tqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muitqv5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5jzivlmvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5jzivlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5{izv%witlH%vozmoqwv5{msizqv5{izv%witlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5jtwu{|zwuH%vozmoqwv5{mivv5jtwu{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|ri5tiz{{wvH%vozmoqwv5{msi|ri5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw}q{m5|pmmvH%vozmoqwv5{mtw}q{m5|pmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m