Gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar

Gymnasieskola

Vi har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR utbildning) för gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Sjukhuset erbjuder APL, Arbetsplatsförlagt lärande,  för ungdoms- och vuxenutbildning och i förekommande fall utbildning vid yrkeshögskola. Göteborgsregionens kommunalförbund omfattar 13 kommuner från Kungsbacka i söder till Tjörn i norr.

APL-perioden är alltid fyra veckor lång. Den ges fyra gånger under höstterminen (vecka 34-50) och fem gånger under vårterminen (vecka 3-24).

All APL administreras via ett bokningssystem – praktikplatsen.se.
Eleverna får en användarbehörighet av sin lärare där de kan önska på vilken avdelning APL ska genomföras.

Yrkeshögskola

Inom ramen för APL-avtalet erbjuder vi lärande i arbete, LIA, för Yrkeshögskoleutbildning med olika inriktningar exempelvis psykiatri och vårdadministration. LIA erbjuds i mån av intresse och möjlighet från sjukhusets verksamheter.

Kontakt

Ann Blomström    

studierektor gymnasie- och ykeshögskola 
 

uiqt|wBivv5jtwu{|zwuH%vozmoqwv5{mivv5jtwu{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&m%vi5z}lmvH%vozmoqwv5{mm%vi5z}lmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m