Praktik för läkarstuderande vid utländska universitet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska enbart bereda praktikplatser för studenter från universitet med vilka avtal har tecknats, inklusive Sahlgrenska akademins avtal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska för dessa studenter garantera en kvalitet på utbildningen och praktiktjänstgöringen utifrån avtal och kravspecifikation.

Alla ansökningar om praktiktjänstgöring för läkarstudenter vid utländska lärosäten hanteras av  Sahlgrenska Academy International Office (Sahlgrenska akademin). Där görs bland annat kontroll om avtal finns eller inte. Studenter som ansöker från universitet där avtal finns prioriteras i första hand. Förfrågan skickas därefter till önskad verksamhet för denna studentkategori. Även hanteringen av studenter som reser inom studentnätverket IFMSA https://www.ifmsa.se/goteborg/ sköts via Sahlgrenska Academy International Office.

Kontaktpersoner vid Sahlgrenska akademin

Evelina Nyström,   (första hand)

Annelie Hyllner,   

Länk till verkställighetsbeslut - Direktiv för praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för läkarstuderande från annat utländskt lärosäte - SU 6342-325/2015

uiqt|wBm%vmtqvi5v%y{|zwuH{iptozmv{si5o}5{mm%vmtqvi5v%y{|zwuH{iptozmv{si5o}5{muiqt|wBivvmtqm5p%yttvmzH{iptozmv{si5o}5{mivvmtqm5p%yttvmzH{iptozmv{si5o}5{muiqt|wB&ivlmz{5{i5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{i5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m