Studerande

Vill du starta din karriär på ett av norra Europas största sjukhus? Hos oss är du med och skapar framtidens sjukvård tillsammans för patienten och med patienten.

Du som är studerande inom någon av nedanstående utbildningar kan söka sommarvikariat/vikariat inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, under vissa förutsättningar (se nedan).

Alla vikarier ska ha fyllt 18 år, det gäller alla befattningar.

För dig som är:

Undersköterskestuderande

För att vikariera som undersköterska/skötare/barnsköterska ska du vara klar med din utbildning.

Sjuksköterskestuderande

Som sjuksköterskestuderande kan du vikariera som undersköterska/skötare/barnsköterska om du är klar med termin 3.
Individuell bedömning görs beroende på verksamhetens krav.

Vikariat inom Neonatal

För att kunna vikariera som undersköterska inom Neonatal på Drottning Sylvias barn- och ungdomssjukhus, ska du vara klar med minst termin 5 och ha yrkeserfarenhet som undersköterska.

Läkarstuderande

För att vikariera som undersköterska/skötare/barnsköterska ska du vara klar med termin 6
Internt: Termin 5 på GU och individuell bedömning beroende på verksamhetens krav.

För att vikariera som medicinsk sekreterare/kanslist ska du vara klar med termin 5-6 beroende på verksamhetens krav.

uiqt|wBiq{|m5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{miq{|m5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m