Trygg arbetsstart med kliniskt basår

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset får alla nyutexaminerade sjuksköterskor direkt en fast anställning och en ordentlig introduktion till det nya yrket genom ett kliniskt basår.

Kliniskt basår är till för alla nyutexaminerade sjuksköterskor med högst fyra månaders arbetslivserfarenhet av yrket. Introduktionen är obligatorisk och innebär ett år av klinisk träning samtidigt som man arbetar som sjuksköterska.

Under introduktionsåret får sjuksköterskorna omvårdnadshandledning av en erfaren sjuksköterska, utbildningstillfällen varje månad och möjlighet att arbeta i olika verksamheter inom sjukhuset. Basåret startar i mars och i september varje år.

Kontaktperson:
Lena Hagelqvist, projektledare
 
070-386 99 36

uiqt|wBtmvi5piomty%vq{|H%vozmoqwv5{mtmvi5piomty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m