Stöd medicinsk forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har stiftelser och fonder med olika medicinsk inriktning, bland annat:

  • Barnsjukvård
  • Cancersjukvård
  • Diabetes
  • Endokrin kirurgi
  • Hematologi
  • Hjärt- lungsjukdomar
  • Neurosjukvård
  • Njursjukvård
  • Reumatologi

Det finns även ett antal fonder med mer specifik inriktning.

Önskar du stödja medicinsk utveckling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Sjukhusets bankgiro är 305-5159
Ange avsändare och ändamål.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta
Stiftelseadministrationen
tel 031-343 25 44
E-post:  

uiqt|wBrqtt5svwwxH%vozmoqwv5{mrqtt5svwwxH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m