Fonder

Stiftelser och gåvor

Sjukhusets stiftelser och gåvor kallas i dagligt tal fonder. Stiftelserna lyder under en särskild lagstiftning och ska i princip leva vidare i all framtid genom att 10 % av den årliga avkastningen läggs till kapitalet. Gåvorna ska normalt vara förbrukade under en femårsperiod. 

uiqt|wBrqtt5svwwxH%vozmoqwv5{mrqtt5svwwxH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jzq|i5wptivlmzH%vozmoqwv5{mjzq|i5wptivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m