Övrigt

Evidensbaserad habilitering (EBH)

EBH-arbeten

 

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med Cerebral Pares

Kognition vid ryggmärgsbråck - en kunskapsöversikt

Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar

Metoder för att bibehålla och förbättra ledrörlighet

 

Rapporter

Evidensstudie specialpedagoger

Hur många kvartar går det på en strax?

Handortosanvändande

Fotortosanvändning

Sittanalys Flygplansleken

 

Bokkapitel

2017

Himmelmann, K. Cerebral palsy - A  multidisciplinary approach  (Editor Christos Pantelaidis). Clinical characteristics.

Himmelmann, K., Tedroff, K.. Cerebral pares. Barnneurologi 2017.

Himmelmann, K., McIntyre, S., Smithers-Sheedy, H.,  Goldsmith, S.,  Watson, L. Cerebral palsy. (Editor Freeman Miller, Steven Bachrach, Nancy Lennon, Margaret O’Neill) Epidemiology of cerebral palsy.

2016

Eriksson, B-M., & Weichbrodt, J. Handfunktion vid neuromuskulära sjukdomar.  I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 24, sid. 305-311).

Lidman, G. Handträning i samband med medicinska åtgärder för barn med cerebral pares. I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 23, sid. 297-304).

Peny-Dahlstrand, M. Aktivitetens betydelse för barn och ungdom.  I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 1, sid. 23-33).

Peny-Dahlstrand, M., & Krumlinde-Sundholm, L. Processen i arbetsterapi för barn och ungdom. I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 9, sid. 119-127).

Peny-Dahlstrand, M., Lidström, H., & Eliasson, A-C. Framtidens arbetsterapi.  I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 27, sid. 333-336).

Öhrvall, A-M., Vroland Nordstrand, K., & Peny-Dahlstrand, M. Barns aktiviteter i dagligt liv.  I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 11, sid. 145-163). 

2015

Beckung, E., Grimby, G., Heijne, M.v., Himmelmann, K,. & Uvebrant, P. Cerebral pares, inkl allmänna synpunkter på habilitering. I: Borg, Borg, Gerdle, Stibrant Sunnerhagen. (Red.), Rehabiliterings Medicin. Lund: Studentlitteratur (sid. 361-374).

2013

Kroksmark, A-K. Neuromuskulära sjukdomar. Fysioterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 14, sid. 203-216).

Nyström-Eek, M. Styrketräning. Fysioterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 9, sid. 123-131).

Har du frågor?

Anna-Karin Kroksmark
031-343 76 18
 

Marie Peny-Dahlstrand
031-343 76 02
 

uiqt|wBivvi4sizqv5szws{uizsH%vozmoqwv5{mivvi4sizqv5szws{uizsH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5xmv%y4lipt{|zivlH%vozmoqwv5{muizqm5xmv%y4lipt{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{mszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m