Övrigt

Evidensbaserad habilitering (EBH)

EBH-arbeten

 

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med Cerebral Pares

Kognition vid ryggmärgsbråck - en kunskapsöversikt

Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar

Metoder för att bibehålla och förbättra ledrörlighet

 

Rapporter

Evidensstudie specialpedagoger

Hur många kvartar går det på en strax?

Handortosanvändande

Fotortosanvändning

Sittanalys Flygplansleken

 

Bokkapitel

2016

Eriksson, B-M., & Weichbrodt, J. Handfunktion vid neuromuskulära sjukdomar.  I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 24, sid. 305-311).

Lidman, G. Handträning i samband med medicinska åtgärder för barn med cerebral pares. I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 23, sid. 297-304).

Peny-Dahlstrand, M. Aktivitetens betydelse för barn och ungdom.  I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 1, sid. 23-33).

Peny-Dahlstrand, M., & Krumlinde-Sundholm, L. Processen i arbetsterapi för barn och ungdom. I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 9, sid. 119-127).

Peny-Dahlstrand, M., Lidström, H., & Eliasson, A-C. Framtidens arbetsterapi.  I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 27, sid. 333-336).

Öhrvall, A-M., Vroland Nordstrand, K., & Peny-Dahlstrand, M. Barns aktiviteter i dagligt liv.  I: A. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand. (Red.), Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 11, sid. 145-163). 

2015

Beckung, E., Grimby, G., Heijne, M.v., Himmelmann, K,. & Uvebrant, P. Cerebral pares, inkl allmänna synpunkter på habilitering. I: Borg, Borg, Gerdle, Stibrant Sunnerhagen. (Red.), Rehabiliterings Medicin. Lund: Studentlitteratur (sid. 361-374).

2013

Kroksmark, A-K. Neuromuskulära sjukdomar. Fysioterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 14, sid. 203-216).

Nyström-Eek, M. Styrketräning. Fysioterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur (kap. 9, sid. 123-131).

Har du frågor?

Anna-Karin Kroksmark
031-343 76 18
 

Marie Peny-Dahlstrand
031-343 76 02
 

uiqt|wBivvi4sizqv5szws{uizsH%vozmoqwv5{mivvi4sizqv5szws{uizsH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5xmv%y4lipt{|zivlH%vozmoqwv5{muizqm5xmv%y4lipt{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{mszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m