Föreläsningar

Fysioterapi vid cerebral pares - Meta Nyström Eek, överfysioterapeut

Gånganalys - Meta Nyström Eek, överfysioterapeut

Kognitiva svårigheter hos personer med ryggmärgsbråck - Marie Peny-Dahlstrand, överarbetsterapeut

Lek och bemötande - Maria Attfors Östlind, specialpedagog

Motorisk utveckling - Lena Bengtsson, leg sjukgymnast

Motoriskt lärande - Anna-Karin Kroksmark, överfysioterapeut

Motoriska test - Elke Schubert Hjalmarsson

Målfokuserad träning - Kristina Hobro, leg sjukgymnast

Neuromuskulära sjukdomar - Anne-Berit Ekström, barnneurolog

Neuromuskulära sjukdomar fysioterapi - Anna-Karin Kroksmark, överfysioterapeut

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Anne-Berit Ekström, barnneurolog

Ortopedin och Habiliteringen - Ann-Charlott Söderpalm, ortoped

Praktisk dag - sittande - Annika Blomkvist, leg sjukgymnast

Ryggmärgsbråck - Annika Blomkvst, leg sjukgymnast

uiqt|wBszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{mszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m