Kurser och regiondagar

Fysioterapi inom habilitering - klinisk introduktionskurs för fysioterapeuter 16-20 april med uppföljningsdagar
23-25 maj 2018

Mer information

Regiondag för psykologer 21 maj 2018

Länk till program och anmälan

Regiondag för sjuksköterskor och habiliteringsassistenter 25 maj

Länk till program och anmälan

Regiondag för logopeder 2018-11-19 alternativt
2018-12-03

Mer information kommer

 

Informationsmaterial från regiondag för sjukgymnaster/fysioterapeuter 2017-09-22 

Cerebral pares referenser - Meta Nyström Eek, överfysioterapeut

Cerebral pares föreläsning - Meta Nyström Eek, överfysioterapeut

Förvärvade hjärnskador  föreläsning - Annika Blomkvist, leg sjukgymnast och
Karolina Hellstrand Högdahl, leg sjukgymnast

Ryggmärgsbråck föreläsning - Annika Blomkvist, leg sjukgymnast

Informationsmaterial från introduktionskurs för fysioterapeuter 2017-09-25--29 och 2017-11-22--23

Artiklar

Föreläsningar

Manualer

Hemuppgift

 

uiqt|wBszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{mszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m