KLIFF

KLInisk Forskning om Funktionsnedsättning, KLIFF

Representanter från Regionhabiliteringens forskare ingår i KLIFF som är en FoU-samverkan med Habilitering & Hälsa inom Västra Götaland, DART och Region Halland.

KLIFF verkar för att bistå verksamheternas ledning och medarbetare i FoU-frågor. Rådet har en strategiskt viktig roll när det gäller att styra, initiera, genomföra, stödja, följa och synliggöra forskning och kunskapsutveckling inom ingående verksamhetsområden. 

Arbetsformer:

KLIFF-rådet sammanträder 3-6 gånger per år

Aktiviteter:

Seminarier riktade till medarbetare, forskarseminarier, gemensamma ansökningar och forskningsprojekt

KLIFF består av följande representanter: 

Regionhabiliteringen

Kate Himmelmann, docent, universitetssjukhusöverläkare
Anna-Karin Kroksmark, med dr, överfysioterapeut 
Marie Peny Dahlstrand, med dr, överarbetsterapeut  

DART

Gunilla Thunberg, fil dr, leg logoped

Habilitering & Hälsa

Arve Opheim, med dr, FoU-chef
Caisa Hofgren, med dr, leg psykolog
Milijana Malmberg, med dr, leg audionom

Region Halland

Ellen Backman, doktorand, leg logoped

Administration

Kristin Edbom

 

 

uiqt|wBszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{mszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m