Forskning Regionhabiliteringen

Forskningsverksamheten på Regionhabiliteringen drivs av tvärfackliga forskargrupper kring de vanligaste diagnosgrupperna inom habilitering; cerbral pares, neuromuskulära sjukdomar, förvärvade hjärnskador och ryggmärgsbråck. Forskningen som bedrivs har en klinisk bas och är patientnära. Vi bedriver både deskriptiv och epidemiologisk forskning men också metod- och interventionsforskning. 

Disputerade forskare på Regionhabiliteringen

 

 

Anne-Berit Ekström

Med dr, barnneurolog

Disputerade 2009 med avhandlingen: Congenital and Childhood Myotonic Dystrophy type 1 - the impact on central nervous system, visual and motor function

  

 

Presentation av Anne-Berit Ekström 

 

Åsa Fyrberg

Fil dr, specialistlogoped

Disputerade 2017 med avhandlingen: Acquired Brain Injury in Children and Adolescents: Investigating Assessments of Communicative Participation in Daily Life Situations. 

   

Presentation av Åsa Fyrberg 


Kate Himmelmann

Docent, universitetssjukhusöverläkare

Disputerade 2006 med avhandlingen: Cerebral palsy in western Sweden — epidemiology and function

 

 

Presentation av Kate Himmelmann


Anna-Karin Kroksmark

Med dr, överfysioterapeut
Disputerade 2006 med avhandlingen: Muscle strength and motor function in neuromuscular disorders.  

  

  

Presentation av Anna-Karin Kroksmark 

Meta Nyström Eek

Med dr, överfysioterapeut

Disputerade 2009 med avhandlingen: Muscle strength, gross motor function and gait  pattern in children with cerebral palsy 

   

 Presentation av Meta Nyström Eek

 


 

Marie Peny-Dahlstrand

Med dr, överarbetsterapeut

Disputerade 2011 med avhandlingen: To get things done, the challenge in everyday life for children with spina bifida. Quality of performance, autonomy and participation

   


Presentation av Marie Peny-Dahlstrand


 

Doktorander inom verksamheten

 

Jonas Gillenstrand

Leg psykolog
Avhandlingsarbete: Studera utvecklingen av intelligens, exekutiva funktioner och faktorer viktiga för läs- och skrivutveckling i relation till ålder samt förekomst av neuropsykiatriska tillstånd hos pojkar med Duchennes muskeldystrofi. 


Presentation av Jonas Gillenstrand  


Git Lidman

Specialistarbetsterapeut
Avhandlingsarbete: Studera utveckling av handfunktion och aktivitetsutförande hos barn med unilateral spastisk cerebral pares på kort och lång sikt, efter arbetsterapeutisk intervention och behandling med Botulinumtoxin.

   


Presentation av Git Lidman 


Magnus Påhlman

Barnneurolog

Avhandlingsarbete: Forskningsinriktning på neuropsykiatriska svårigheter, främst autismspektrumtillstånd och ADHD, vid cerebral pares  

  
Presentation av Magnus Påhlman


Magdalena Vu Minh Arnell

Leg barnsjuksköterska, uroterapeut
Avhandlingsarbete: 
Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning hos ungdomar och vuxna med ryggmärgsbråck; konsekvenser för livssituation och livskvalitet

   

 
Presentation av Magdalena Vu Minh Arnell

 

Lisa Wahlgren

Specialistfysioterapeut
Avhandlingsarbete:
Att leva med Duchennes muskeldystrofi i Sverige. En nationell uppföljningsstudie av livslängd, dödsorsak, hälsostatus och andningsvård.

 

Presentation av Lisa Wahlgren

Kvalitetskonferens i Göteborg 13-14 september 2018

Habilitering med engagemang –
att skapa värde och mening för livet
Läs mer om inbjudna föreläsare samt abstraktsinlämning

Har du frågor?

Anna-Karin Kroksmark
031-343 76 18
 

Marie Peny-Dahlstrand
031-343 76 02
 

Kalender

uiqt|wBivvi4sizqv5szws{uizsH%vozmoqwv5{mivvi4sizqv5szws{uizsH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5xmv%y4lipt{|zivlH%vozmoqwv5{muizqm5xmv%y4lipt{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{mszq{|qv5mljwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m