Tidskrifter/E-böcker

Tidskrifter och E-böcker inom VGR
Du kan söka efter e-böcker och tidskrifter som VGR prenumererar på genom att klicka på länken Tidskrifter & E-böcker.

Efter varje titel finns information om tidskriften finns i fulltext eller som tryckt prenumeration, klicka på relevant länk. Har vi inte någon prenumeration – klicka på Beställ från ditt bibliotek och fyll i formuläret.

                                   
Tidskrifter på GU
Datorer anslutna till universitetsnätet når fulltexttidskrifter via denna länk

Databasen innehåller elektroniska prenumerationer som Biomedicinska biblioteket. Eftersom många tryckta tidskrifter, framför allt äldre avslutade, inte finns med i tidskriftslistan kanske du också behöver söka i GUNDA.

uiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m