SU/Mölndal

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Medicinska biblioteket, Mölndals sjukhus
Hus R, entréplan
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal
Tfn till exp: 031-343 10 21
E-post expeditionen:
 

Maud Eriksson
Bibliotekarie
Tfn: 031-343 10 22
E-post:  

Kajsa Magnusson
Bibliotekarie
Tfn: 031-343 10 22
E-post:  

 

uiqt|wBumljqjt5uwtvlitH%vozmoqwv5{mumljqjt5uwtvlitH%vozmoqwv5{muiqt|wBUi}l5Mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mui}l5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsir{i5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{msir{i5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m