Om biblioteken

Biblioteken ger service till dig som är anställd eller praktikant på Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning. 

Det finns medicinska bibliotek på Mölndal, Sahlgrenska och Östra. På biblioteken finns det tillgång till datorer, läsplatser och grupprum.

Har du inte möjlighet att komma till biblioteket kan vi komma till din avdelning och informera om bibliotekets resurser. Kontakta biblioteket på ditt sjukhus.

I kolumnen till höger finns information om öppettider, adress och telefonnummer etc.

Broschyr  Vi finns för dig -  Medicinska biblioteken vid SU  

uiqt|wB&ivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m