Medicinska biblioteken

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har medicinska bibliotek på Mölndal, Sahlgrenska och Östra. Biblioteken ger service till sjukhusens personal vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning.

 Välkommen att beställa en Litteratursökning, Föreläsning eller Boka en bibliotekarie  för handledning och sökhjälp.  

                Extern åtkomst - ny inloggning

       Nu är det enklare att nå elektroniska
       resurser utanför VGRs nätverk:

       Gå till www.ebiblioteket.vgregion.se
       eller databaslistan.

       Logga in med ditt VGR-id och lösenord,
       som du använder till din dator och e-post. 

        

Här kan du söka i ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, artiklar, e-böcker och databaser samtidigt. Klicka på VGR-knappen     i träfflistan för information om elektronisk fulltext. Länkar till enskilda databaser, tidskrifter och e-böcker finns längst upp på sidan i träfflistan.
Lathund E-biblioteket     
            

Nyheter

 • Inga klara skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

  21 september 2017

  Den europeiska läkemedelsmyndighetens EMA drar slutsatsen att det inte finns några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i utvecklingen av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört m......

 • Restsituation för Stesolid tabletter och rektallösning

  21 september 2017

  En restsituation för läkemedlet Stesolid tablett 10 mg och Stesolid rektallösning 5 mg har uppstått. Situationen beräknas vara löst innan september månads slut för tablett 10 mg och i början av november för rektallösning 5 mg. ...

 • Välkommen till Farmakopékonferensen 2018

  21 september 2017

  Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 8 februari 2018 i Uppsala.Konferensen vänder sig till er som vill följa utvecklingen av och förändringar i den Europafarmakopén (European Pharmacopoeia). ...

Genvägar

 

Sök i E-biblioteket



NYA BÖCKER intranätet]

 
Skicka synpunkter & inköpsförslag

Kontakt

Östra 
Medicinska biblioteket
Huvudentrén, Centralkliniken
031-343 48 91
 
Måndag-fredag
8.00-16.00

Mölndal
Medicinska biblioteket
031-343 10 21
 
Måndag-fredag
8.00-16.00,
lunchstängt 12.15-13.00

Sahlgrenska
Kliniska centralbiblioteket
031-342 95 59
 
Måndag-fredag
8.00-16.00 

uiqt|wBumljqjt5w{|ziH%vozmoqwv5{mumljqjt5w{|ziH%vozmoqwv5{muiqt|wBumljqjt5uwtvlitH%vozmoqwv5{mumljqjt5uwtvlitH%vozmoqwv5{muiqt|wBumljqjt5{iptozmv{siH%vozmoqwv5{mumljqjt5{iptozmv{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m