Medicinska biblioteken

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har medicinska bibliotek på Mölndal, Sahlgrenska och Östra. Biblioteken ger service till sjukhusens personal vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning.    


Byte av bibliotekssystem 

        Under perioden 19-30 januari är det inte 
        möjligt att söka, reservera eller låna om
        böcker via webben. Kontakta biblioteket
        på ditt sjukhus för lån av böcker.

Stängt 

        Den 23-24 januari utbildas hela persona-  
        len i det nya bibliotekssystemet och det är
        därför stängt på de Medicinska biblioteken
        på Östra och Mölndal.

        

Här kan du söka i ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, artiklar, e-böcker och databaser samtidigt. Klicka på VGR-knappen     i träfflistan för information om elektronisk fulltext. Länkar till enskilda databaser, tidskrifter och e-böcker finns längst upp på sidan i träfflistan.
Lathund E-biblioteket    
Välkommen att beställa en Litteratursökning, Föreläsning eller Boka en bibliotekarie  för handledning och sökhjälp.                

Nyheter

 • Brist på Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml och Plasmodex

  22 december 2016

  För behandling av hypovolemi är alternativ som används hydroxyethylstärkelse (HES) eller gelatin inom operationssjukvården, och albumin eller gelatin inom intensivvården. För att ersätta antikoagulationseffekten av dextran används annat antikoagulerand......

 • Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation

  22 december 2016

  Resurser kan frigöras om fler av de patienter med akut gallblåseinflammation som bedöms behöva kirurgi opereras vid det akuta vårdtillfället. Titthålsoperation medför lägre risk för komplikationer än öppen operation vid akut gallblåseinflammation.......

 • Heracillin går inte att förskriva

  22 december 2016

  Patienter som har erhållit recept på Heracillin 1 g från 2016-12-15 behöver därför få ett nytt recept utskrivet på en annan likvärdig utbytbar produkt, Flukloxacillin Meda 1 g. ...

Genvägar

Sök i E-biblioteket

PubMed ikon

 
Skicka synpunkter & inköpsförslag

Kontakt

Östra 
Medicinska biblioteket
Huvudentrén, Centralkliniken
031-343 48 91
 
Måndag-fredag
8.00-16.00
Stängt 23-24 januari

Mölndal
Medicinska biblioteket
031-343 10 21
 
Måndag-fredag
8.00-16.00,
lunchstängt 12.15-13.00
Stängt 23-24 januari

Sahlgrenska
Kliniska centralbiblioteket
031-342 95 59
 
Måndag-fredag
8.00-16.00 

uiqt|wBumljqjt5w{|ziH%vozmoqwv5{mumljqjt5w{|ziH%vozmoqwv5{muiqt|wBumljqjt5uwtvlitH%vozmoqwv5{mumljqjt5uwtvlitH%vozmoqwv5{muiqt|wBumljqjt5{iptozmv{siH%vozmoqwv5{mumljqjt5{iptozmv{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m