Lån och beställningar

Biblioteken ger service till sjukhusets medarbetare, vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning.

I kolumnen till höger finns information som rör lån och beställningar.

uiqt|wB&ivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m