Politik och beslut SU & VGR

140731 Sidan uppdateras inte längre

 

CSG-protokoll och CSG möten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset  [intranätet]

Hälso-SAM (protokoll) - Sahlgrenska akademin
Medi-SAM (protokoll) - Sahlgrenska akademin
Odont-SAM (protokoll) - Sahlgrenska akademin
Vård-SAM (protokoll) - Sahlgrenska akademin

Ledningsgruppens möten och minnesanteckningar - Sahlgrenska Universitetssjukhuset [  intranätet]

Mötestider för de politiska församlingarna - Västra Götaland

Nämnder och styrelser - Västra Götaland

Protokoll -ledsida - Västra Götaland

Protokoll från regionens diarium - Västra Götaland [intranätet]
I diariet kan man söka efter brev, ansökningshandlingar, offerter mm som skickats till Västra Götalandsregionen. Man kan också söka bland dokument och handlingar som verksamheterna själva skapat t.ex. brevsvar, offertsvar, platsannonser, rapporter, protokoll mm.

PA - Centrala personalutvecklingsgruppen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset [intranätet]

Så styrs SU - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

uiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m