Lär dig mer om EBV

På denna sida finns tips på material som beskriver bakgrunden till EBM-begreppet, samt fördjupad men lättläst kunskap i EBM och medicinsk statistik.

Litteraturtips

Andersson, I (2016): Epidemiologi för hälsovetare: en introduktion. 2.uppl.

Andersson, I (2013): Epidemiologi för vård- och hälsovetenskaperna: en fördjupning

Bak-Andersson, I (2015). Evidensbaserad medicin. Lund: Studentlitteratur

Bohlin, I. (2011). Evidensens många ansikten: evidensbaserad praktik i praktiken.Lund : Arkiv.

Eriksson, K et al. (1999). Den trojanska hästen : evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.Vasa : Åbo Akademi, 1999

Evans, I (2011): Testing treatments – better research for better healthcare. 2.ed

Forsberg, C (2013). Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning / Christina Forsberg och Yvonne Wengström. 3. Uppl.

Furberg, B och Furberg, C (2009). Allt är inte guld som glimmar. 4, Hur man värderar kliniska studier.

Greenhalgh, T (2012). Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård. Lund: Studentlitteratur.

Greenhalgh, T (2014). How to read a paper: the basics of evidence-based medicine / Trisha Greenhalgh, 5.ed.

Heneghan, C (2006) Evidence based medicine toolkit / Carl Heneghan and Douglas Badenoch. 2.ed

Khan, K. et al. (2011).Systematic reviews to support evidence-based medicine : how to review and apply findings of healthcare research. London : RSM, Hodder Arnold 2011

Levi, R (2014). Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. 2.uppl. Stockholm: Studntlitteratur.

Mayer, D (2009). Essential Evidence-Based Medicine. 2.uppl

Straus SE (2013). Knowledge Translation in Health Care: Moving from Evidence to Practice

 

 
uiqt|wB&ivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m