4. Överföra resultatet

Ett beslut att överföra resultaten av granskade studier till din kliniska vardag bygger huvudsakligen på tre aspekter:

  • Hur generaliserbart är resultatet från studien?
  • Är fördelarna större än nackdelarna?
  • Vad tycker din patient?

 

uiqt|wB&ivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m