2. Informationssökning

Det är viktigt att hitta bra sökord, behöver du hjälp med att översätta från svenska till engelska eller hitta synonymer, finns det ordlistor på Internet, se i högermarginalen.

När du har formulerat din fråga och hittat sökord är det dags att söka litteratur i databaser. Man kan se det som att källorna är ordnade hierarkiskt som i en pyramid, med de sekundära, granskade källorna överst (systematiska översikter, behandlingsguider etc.).

Längre ner i pyramiden, ligger de primära källorna som främst innehåller originalartiklar.

OBS!
Om du sitter på en dator utanför regionens nätverk klicka på länken Databaser  -->  välj databas --> logga därefter in med ditt  VGR-id och det lösenord som du använder för att logga in i din dator och e-post.

Systematiska översikter

Börja med systematiska översikter. Det är kritiskt granskade sammanställningar av alla tillgängliga resultat från kontrollerade studier inom ett visst medicinskt problem.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Utvärderar sjukvårdens metoder och gör systematiska kunskapssammanställningar.

Cochrane LibraryBestår av flera databaser, där de viktigaste är Cochrane Reviews med fulltextartiklar av hög vetenskaplig kvalitet och DARE, som innehåller utförliga abstrakt till granskade systematiska översikter publicerade i tidskrifter.

Sök HTAI HTA-databasen kan du se vilka regionala medicinska utvärderingar som har gjorts i Sverige.

OTseeker(arbetsterapi)
Referenser till systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier inom arbetsterapi. 

PEDro(sjukgymnastik)
Referenser till systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier och evidensbaserade kliniska guider inom sjukgymnastik.

PEN: Practice-based Evidence in Nutrition (endast för SU) Evidensbaserade sammanfattningar och svar på vanligt förekommande kliniska frågor inom näringslära och dietetik.

Transplant Library Referenser till evidensbaserad information om alla aspekter av solid organtransplantation. Innehåller systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier.

Behandlingsguider, riktlinjer och vårdprogram

För mera vanliga/stora sjukdomar är kliniska behandlingsguider och riktlinjer är en bra evidenskälla. De grundar sig i första hand på resultaten från systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier (RCT).

ClinicalKey riktar sig främst till läkare. Sök bland forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och First Consult behandlingsguider. Du kan sortera på din medicinska specialitet

National Guidelines ClearinghouseEn omfattande databas med evidensbaserade kliniska behandlingsguider från USA.

NICEBehandlingsguider för användning av läkemedel, medicinsk utrustning, diagnostiska test och kliniska ingrepp från Storbritannien. 

TRIP DatabaseGenomsöker ett stort antal tillförlitliga databaser (bl. a Cochrane Library) för systematiska översikter, kliniska behandlingsguider, svar på kliniska frågeställningar från olika EBM-resurser samt Medline.

Vårdprogram i Sverige (VIS)Samlar riktlinjer från Socialstyrelsen och vårdprogram utgivna vid olika landsting och sjukhus i Sverige.

Primära databaser

För mera specifika frågor kan man behöva söka originalstudier från stora databaser.

PubMed Clinical QueriesEtt specifikt sökverktyg i PubMed där du kan söka systematiska översikter eller kliniska studier inom terapi, diagnos mm.

PubMedDen största databasen inom biomedicin. Använd gärna Mesh-termer (ämnesord) för mera relevanta sökningar. Försök att precisera din sökning mera exakt om du får för många träffar; använd Limits.

CINAHLEn databas inom omvårdnad och närliggande ämnesområden: sjukgymnastik, arbetsterapi, nutrition.

AMEDEn databas inom komplementär och alternativ medicin samt sjukgymnastik och arbetsterapi.

PsycINFOEn databas inom psykologi och relaterade discipliner som medicin, vård, psykiatri m.m. 

Sökmotorer

Inom vissa tvärvetenskapliga frågeställningar kan Google vara en bra källa för att söka vetenskapliga artiklar.

Google ScholarSökmotor för vetenskaplig information, främst tidskriftsartiklar

Google

uiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m