1. Formulera en fråga

Formulera en fråga så specifikt som möjligt utifrån ett kliniskt problem. Vad är det du vill ha svar på?

Exempel på klinisk fråga
En patient skall få en esofagogastrisk anastomos. Har operationsmetoden - att suturera för hand eller stejpla betydelse för förekomsten av postoperativa komplikationer så som läckage och strikturer?

Den kliniska frågeställningen kan brytas ned enligt PICO-modellen nedan, PICO=Patient/Problem Intervention Comparison Outcome

P

Patient/Problem

I

Intervention

C

Comparison

O

Outcome

Diagnosen.
Vem vill du behandla?

Utifrån patienten eller populationen försök att vara så specifik som möjligt t.ex. kön, ålder, diagnos etc.? 

Frågan kan också avse en åtgärd eller ett diagnostiskt test.

Interventionen Vad är det nya alternativet du vill behandla med?

 
Är det ett nytt läkemedel, ny operationsmetod, akupunktur, arbetsterapi, annat?

Jämförelsen
Vilken standardbehandling vill du jämföra med?
 

Är det placebo, läkemedel, sjukgymnastik, traditionell vård, annat?

Effektmått
Vad vill du uppnå med behandlingen?


Minskade symtom, lägre mortalitet,
ökad livskvalitet, hälsoekonomiska effekter, annat? 

Exempel
Patient som skall få en esofagogastrisk anastomos


Stejpling

Suturera för hand


Risk för läckage, 
strikturer 

 

uiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m