Sök evidensbaserat

EBM/EBV - Evidensbaserad medicin och vård innebär att beslut i den kliniska situationen baseras på en kombination av senaste vetenskapliga evidens i kombination med vårdgivarens expertis och patientens preferenser.

EBM-processen följer fem steg:

  1. Formulera en fråga
  2. Informationssökning
  3. Kritisk granskning
  4. Överföra resultatet
  5. Utvärdera

Länkarna till vänster ger mer information om varje steg.

HTA - Health Technology Assessment är samma kombination av vetenskapliga resultat, klinisk erfarenhet och patientens önskemål, men i HTA-processen lägger man större vikt vid etiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter.

uiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m