Sök evidensbaserat

Evidensbaserad medicin (EBM) och vård (EBV) innebär att beslut i den kliniska situationen baseras på en kombination av senaste vetenskapliga evidens i kombination med vårdgivarens expertis och patientens preferenser.

EBM-processen följer fem steg:

  1. Formulera en fråga
  2. Informationssökning
  3. Kritisk granskning
  4. Överföra resultatet
  5. Utvärdera

Länkarna till vänster ger mer information om varje steg.

Health Technology Assessment (HTA) är samma kombination av vetenskapliga resultat, klinisk erfarenhet och patientens önskemål, men i HTA-processen lägger man större vikt vid etiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter.

uiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m