En individuell samarbetsplan

IS-plan

En Individuell samarbetsplan har utvecklats och validerats i ett pilotprojekt. Syftet med den Individuella samarbetsplanen är att ge patienterna en möjlighet att bearbeta sina upplevelser av tvångsvård och dela med sig av sina synpunkter till dem som vårdat dem.

Syftet är dessutom att ge patienten ett bättre individuellt omhändertagande vid ett eventuellt återfall i sjukdomen om sjukdomsinsikten brister. Ytterligare avsikt är att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder genom att ge vårdpersonalen kunskap om vilket stöd patienten behöver.

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m