Patienter med psykossjukdom och deras uppfattning om omhändertagande vid tvångsvård

2013-09-27

Artikel av Eva Andreasson legitimerad  sjuksköterska/filisofie magister och Ingela Skärsäters legitimerad sjuksköterska professor i vårdvetenskap.  

Patienter med psykossjukdom och deras upppfattning om omhändertagande vid tvångsvård. Underlag för en handlingsplan.pdf

uiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m