Nonadherence with antipsychotic medication in schizophrenia: challenges and management strategies

2014-10-10

I en aktuell litteraturgenomgång ges en uppdaterad och för klinikern lättförståelig sammanfattning om läkemedelsföljsamhet, adherence, vid schizofreni. Förekomst, orsaker och konsekvenser av non-adherence belyses inledningsvis.

Sedan går författarna både igenom metoder att mäta adherence  likväl som befintliga rekommenderade medicinska, psykologiska och sociala behandlingsmetoder för optimerad behandling vid schizofreni.

Artikeln var publicerad i Dove press journal: Patient realated outcome measure  23 juni 2014.

A-review-of-nonadherence-to-antipsychotic-medication-in-schizophrenia

uiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m