Familjeinterventioner

BokomslagPsykiatri Psykos modell för familjeintervention innehåller både kunskaps­orienterade och beteendeorienterade delar. De syftar till att minska stressen inom familjen och förebygga återfall, exempelvis genom information, stöd och träning i att minska stress samt problemlösning och träning i kommuni­kation.

Målet är även att uppnå ett bra samarbete mellan samtliga inblandade i vården och de närstående.

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m