Värdebaserad Vård - att öka patientnyttan

2015-11-18

Mellan 1980 och 2012 niofaldigades vårdkostnaderna i USA enligt 2013 års hälsostatistik från OECD. Även i övriga Västvärlden mångfaldigades kostnaderna och bara i Sverige fyrfaldigades de. Det finns dock inget ofrånkomligt samband mellan stigande kostnader och ökande kvalitet för patienten. Enligt en undersökning Karolinska sjukhuset gjorde över sina kostnader, så gick 20 - 50 % av budgeten till extravård för att vården gjort för mycket, för lite eller fel från början.

Verksamhetsutvecklare Andreas Gremyr

Andreas Gremyr är psykolog och verksamhetsutvecklare på Psykiatri Psykos. Han är en av dem som jobbar med Värdebaserad vård. Det är en internationell metod för att öka värdet på vården.

–Metoden definierar värdet som förhållandet mellan utfallet (vårdresultatet) för patienten och kostnaden för vården, säger Andreas Gremyr, psykolog och verksamhetsutvecklare vid Psykiatri Psykos på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Jobba smart

Det betyder att om vården får reda på vad som ger positivt resultat för patienten, så vet personalen vilka insatser den ska satsa mer på. Värdebaserad vård handlar inte om att jobba fortare utan om att jobba smartare.

Med Värdebaserad vård skall Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Psykiatri Psykos säkerställa en likvärdig och ökande patientnytta utifrån de förutsättningar som finns.

För att kunna utveckla vården behöver Psykiatri Psykos säkerställa fyra olika utvärderingsfaktorer:

  • Vilka får vård? Vilka olika patientgrupper får vilken typ av vård?
  • Vad gör vården med patienterna?
  • Hur går det för patienten efter våra insatser?
  • Vad kostar det?

Men det räcker inte med att samla in data. Den behöver bearbetas, analyseras och återkopplas till alla nivåer på ett sätt så att behandlare, chefer och utvecklare har ett gott underlag för att förbättra vården för patienterna.

För allt detta är ett bra, utvärderande IT-system oerhört viktigt. Istället för att invänta nya system, vilket kan ta många år, får Psykiatri Psykos försöka finna kreativa lösningar i användningen av de system verksamheten har tillgång till.

Modellen Värdebaserad vård skall öka medvetenheten om hur vården kan använda sina resurser på bästa sätt. Då ökar chansen att Psykiatri Psykos lägger pengar på vad som fungerar.

Sjukhus och avdelningar som funnit metoder som fungerar, skall också kunna exportera dessa till andra sjukhus och andra avdelningar.

Nyttan för patienterna

På Psykiatri Psykos skall de som jobbar med att införa Värdebaserad vård involvera patienter för att förstå och ringa in vad som är till nytta för patienterna. 

–Vi träffar därför regelbundet  representanter för patient- och närståendeföreningar.

En hel del forskning är också användbar för att förstå vad patienter efterfrågar av psykiatrin. Ofta handlar det om att patienterna vill klara sig själva, ha goda relationer, ett eget boende och leva länge och friskt.

Förberedelsefas och projektfas

Under hösten pågår en förberedelsefas för Värdebaserad vård på Psykiatri Psykos. Då undersöks hur patientgrupper definieras. Vilka mått använder vården idag? Hur kan man bättre samla in och återkoppla dataresultat? Vad har verksamheten för behov av att mäta?

Efter nyår 2015 går Värdebaserad vård in i en pilotfas eller projektfas. Det blir 12 intensiva veckor då projektet ska försöka visa hur Psykiatri Psykos kan använda värdebaserad vård för att utveckla vården mot större patientnytta och värde.

Text och foto: Oskar Brandt

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m