Utbildningssatsning för mer delaktighet för patienter och närstående

R-ACT (Resursgrupps-ACT) är en viktig vårdprocessmodell inom psykosvård. R-ACT är en form av Intensiv Case Management som i sin tur har högsta prioritet i ”Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd”. Nu utbildar Västra Götalandsregionen i modellen.

Marcus Lundmark

Specialistsjuksköterskan i psykiatri Marcus Lundmark är en av fem som delar på ett uppdrag från Västra götalandsregionen att sprida kunskap regionalt om r-ACT.

Ett regionuppdrag påbörjades för ett och ett halvt år sedan gällande utbildning i R-ACT eftersom Nationella riktlinjer förespråkar en Intensiv Case Management-modell. Utbildning i R-ACT riktar bland annat  in sig på att ytterligare förbättra närståendearbetet.

Nu har de fem som delar på regionuppdraget precis hållit i utbildningar i Borås, Falköping, Uddevalla, Vänersborg och Kungälv.

- Under våren utbildade  vi Psykosvård i Väster, Psykosvård Nordost samt Psykosöppenvård Hisingen, säger psykiatrispecialistsjuksköterskan Marcus Lundmark som är med och delar på regionuppdraget.  Under hösten utbildar vi de resterande mottagningarna.

Rätt insats i rätt följd till en viss person

R-ACT är ett forsknings- och samhällsbaserat program. Formen i programmet utgörs av en inledande kartläggning av patientens behov, resurser, problem och önskemål om förändringar. Utifrån kartläggningen etableras en resursgrupp för patienten.

Gruppen består i grunden av patienten, hens läkare och case manager. Patienten väljer själv vilka andra viktiga personer som ska ingå. Resursgruppens huvuduppgift är att kontinuerligt arbeta för patienten och hens självdefinierade målsättningar. Kartläggningen ger också svar på vilka behandlingsstrategier vården ska erbjuda. R-ACT ger vägledning i hur psykosvården kan sätta in rätt insats i rätt följd till en viss person.

Målet är ett gott samarbete

Ett mål med R-ACT är att uppnå ett bra samarbete mellan vården och de närstående. Närstående till en psykospatient lider ofta med patienten och riskerar att själva bli sjuka. Att ha en familjemedlem som drabbats av schizofreni innebär alltså en mycket hög belastning. Psykopedagogiska åtgärder till patient och närstående är därför viktiga inslag i utbildningen om R-ACT.

– Flera av behandlingsstrategierna arbetar redan psykosvården med men R-ACT sätter in dem i en jämlik och individanpassad struktur

Gemensam utbildning är betydelsefullt

All personal på en vårdenhet går utbildningen samtidigt, för då brukar det bli lättare att få in den nya arbetsmetoden i verksamheten.

Efter kursen ska varje mottagning utse metodstödjare. Alla enheter ska också erbjudas handledning i ett år efter avslutad utbildning.

Text och foto: Oskar Brandt

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m