Tillbaka till arbete med hjälp av Särskilt Introduktions- och Uppföljningsstöd (SIUS)

Susanne Svensson är SIUS på Arbetsförmedlingen Kultur-Media Väst i Göteborg. Hon är ett stöd för både  den arbetssökande, arbetsförmedlaren, vården och framtida arbetsgivare i jakten på en meningsfull sysselsättning för den arbetssökande.Susanne Svensson

När personer med psykossjukdom känner att de börjar bli redo att närma sig arbetsmarknaden, får de kontakt med AIR (en resursenhet till Psykiatri Psykos på Sahlgrenska). Dess anställda hjälper patienter i psykosöppenvården att hitta praktikplats, lönearbete, börja studera eller finna någon annan meningsfull sysselsättning.

Men det är Arbetsförmedlingen som fattar de juridiska besluten om anställningsstöd och praktikplatser. SIUS står för Särskilt Introduktions- och Uppföljningsstöd. En SIUS är en arbetsförmedlare som specialiserat sig på att hjälpa motiverade och funktionsnedsatta arbetssökande att finna, få och behålla ett arbete.

– Vi skall alltså hjälpa den arbetssökande att finna och behålla ett arbete över tid, säger SIUS Susanne Svensson. Det gör vi genom att vara ett stöd också för arbetsgivaren. Denne kan ha frågor hur hen bör behandla en anställd med tidigare psykos eller borderline-bakgrund.

För att en inskriven arbetssökande ska ha rätt till SIUS, måste hen ha en dokumenterad funktionsnedsättning, vara utredd och anses kunna klara arbete i alla fall på deltid och vara motiverad att arbeta.

– Det är jättesvårt att jobba med en omotiverad arbetssökande. Om jag märker sådana problem och inget funkar, så får jag till slut påminna om att min hjälp är valfri.

Arbetslöshet ofta krisartat

Susanne började arbeta på Arbetsförmedlingen i februari 2009 som en av dess första jobbcoacher. Innan dess hade hon haft en väldigt krisartad arbetslöshet på fem veckor.

�� Arbetslösheten blev i och för sig kortvarig, men det visste jag ju inte att den skulle bli medan den varade.

På en informationsträff om reglerna för arbetssökande, ansåg både Susanne och hennes arbetsförmedlare att hon skulle passa som jobbcoach.

– Jag kallades och gick på intervju på en fredag och började min anställning på måndagen.

Susanne började att arbeta som jobbcoach på Arbetsförmedlingen Järntorget i Göteborg i februari 2009. 13 månader senare sökte hon en ledig tjänst som SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen Gamlestaden i Göteborg, som hon fick. Där arbetade hon mycket med intellektuellt funktionsnedsatta. Det lärde henne att vara väldigt tålmodig och pedagogisk.

I oktober 2012 dök det upp en SIUS-tjänst upp på AF Kultur-Media Väst. Den kände Susanne att hon skulle passa för med sitt deltidsjobb som DJ. Hon fick jobbet och började där i november 2012.

– Jag kände att otryggheten i kultursektorn skulle vara för stor för mig för att jobba på heltid inom den. Därför kan jag förstå den stress som många av mina arbetssökande klienter till kulturarbetare ofta lider av.

Inspirerar henne att få hjälpa

Susanne motiveras av att jobbet som SIUS låter henne göra skillnad för sina medmänniskor. Hela den arbetssökandes livssituation förändras så totalt om hen kan gå från försörjningsstöd eller en låg a-kassa till att kunna försörja sig själv och få vara i ett sammanhang.

Utmaningar i hennes jobb kan vara om en arbetssökande har inte helt rimliga yrkesönskemål. Hennes målsättning är att alla hennes arbetssökande ska få jobb.

– På Gamlestaden fick 78 % av alla mina sökande jobb. Det tycker jag ändå är rätt bra.

Viktigt att hon anpassar sig

I Susannes yrke gäller det att vara en kameleont i bemötandet av klienterna. Hon anpassar sig så att varje person ska må så väl som möjligt i mötet med henne.

– Personer med psykossjukdom är också väldigt individuella, men generellt tror jag det är viktigt att ge dem tillräckligt med uppmärksamhet, vara tydlig och att sätta gränser. Gränslöshet mår ingen bra av.

Vissa arbetssökande är mer kapabla att själva söka jobb, men för en del behöver hon kontakta möjliga arbetsgivare. Susanne försöker då ändå att involvera den arbetssökande på något sätt. Susanne kanske tar den första kontakten, men hennes klient skickar in ansökan själv. Eller så frågar hon den arbetssökande vad hon ska ange kvalificerar som den arbetssökande för en viss tjänst. Ofta får klienten hjälpa till att komma med förslag på tänkbara arbetsplatser att söka jobb på.

En viktig hjälp för klienterna att pröva hur de trivs och vilken arbetsförmåga de har, är att börja på en arbetsplats med en kort, oavlönad praktik. Hon känner att vården kunde samarbeta bättre med SIUS.

– Vissa läkare har sagt till arbetssökande att SIUS bara stjälper genom att hålla handen för mycket. Andra läkare har ansett att en arbetssökande skall kunna jobba heltid även om den arbetssökande och Arbetsförmedlingen inte anser att det skulle fungera.

Återfall förståeliga men ovanliga

Susanne har som SIUS full sekretess. Hon kommer överens med den arbetssökande vilken information de ska dela med sig av t.ex. vid en jobbansökan.

Susannes arbetssökanden har inte många återfall i sjukdom, men hon har full förståelse när de har det. För att personer med psykisk känslighet eller ohälsa skall kunna jobba, krävs en ökad förståelse från arbetsgivare och kollegor.

– Men det är på väg, upplever jag. Så många känner någon som haft eller lider av en psykisk problematik.

Text: Oskar Brandt
Foto: Susanne Svensson

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m