Socialt fokus på det friska

Sociala klubben på Psykiatri Psykos vid Mölndals Sjukhus uppstod våren 2013. Det fanns ett behov att kunna erbjuda patienterna inom all öppenvård Zypadehra-injektioner. Patienter som får denna depotinjektion behöver medicinsk övervakning under tre timmar, då det finns en viss risk för biverkan. Alla öppenvårdsmottagningar hade inte möjlighet till denna tjänst. Många återkommande patientundersökningar visade också att patienter inom slutenvården ofta saknade meningsfulla aktiviteter.

–Jag slog ihop de här behoven, säger Louise Bergdahl, sjuksköterska och projektledare i staben på Psykiatri Psykos och ansvarig för Sociala Klubben.

Vissa av deltagarna kommer därför för att få sina injektioner och efteråt delta i Sociala klubben. Istället för att bara sitta och vänta så blir det mer fokus på gemenskap och aktivitet än på bara själva injektionen. Patienter från vårdavdelningarna kommer också för att göra något tillsammans med andra.

Syftet med Sociala klubben är att få känna gemenskap, stärka patientens självförtroende, få inspiration och förmedla hopp. Umgänge och aktiviteter kan motverka stress och även vara avledande från psykossymptom. 

Fokus på det friska

Personalen försöker att inte prata om patienternas sjukdomar eller läkemedel utan fokuserar på det friska hos varje individ. Klubbens möten som är på onsdagar mellan kl.13 - 15.00 har olika teman som t.ex. målning, musik, nutidsorientering och konst.

–Vi i personalen är där mera som kursledare för en vanlig studiecirkel än som sjuksköterska eller skötare, även om vi har kunskap om sjukdomens svårigheter i både akut och icke akut fas.

Louise gör månadsprogram som hon hänger upp på avdelningarna och i vestibuler. Programmen utformas ofta utifrån patienternas önskemål. Att få träffa patienter som kommer utifrån för att få en injektion en gång i månaden stärker de patienter som är inlagda. De får ser att många kan klara sig i livet och kanske också kan ha en sysselsättning. Ofta brukar även öppenvårdspatienter berätta att de också har varit inlagda.

Ett par av öppenvårdspatienterna har börjat umgås även utanför Sociala klubben.

Trevlig att vara social

–Att vara social och träffa nya ansikten var trevligt. Det var också intressant med Bingo-Lotto, skriver en brukare om Sociala klubben.

–Väldigt roligt, gott umgänge, lär mig att bli social,skriver andra.

Patienterna i öppenvården är ofta ensamma. För dem och för dem som vårdas akut är det stimulerande med samvaro samtidigt som man får träna sig på att umgås.

Det bästa deltagarantalet är sex-åtta personer, då det annars blir svårt att uppmärksamma varje individ tillräckligt mycket. Många patienter lever upp under de kravlösa träffarna. Det är viktigt att bygga vidare på det som är friskt.

Text och foto: Oskar Brandt

 

.

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m