Peer supportrarna bygger broar

Lars Bengtsson och Felicia King har anställts som sociala stöd till patienterna med anledning av sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Idén bygger på ett framgångsrikt koncept från psykiatrin bl.a. i England och Holland.

Sedan slutet av augusti är Lars Bengtsson och Felicia King på plats som Psykiatri Psykos två första peer supportrar. PEER står för Personlig Egen Erfarenhet Resurs. Det är en anställningsform inspirerad från England och Holland. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa anställs då som peer supporter, även kallad certifierad stödperson. Med sin egen erfarenhet kan peer supportarna hjälpa patienterna på andra sätt än den ordinarie personalen.

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) har tagit fram utbildningen och NSPH i Göteborg genomförde den. Västra Götaland är ett av de fyra pilotlänen i PEER support-projektet. Den nya yrkesgruppen är ett komplement till den övriga vårdpersonalen, varför även personal och ledning vid de psykiatriska enheter som visat intresse av att anställa peer supportrar fått utbildning om den nya yrkesgruppen

Väldig många sökte utbildningsplatserna varav 30 gick vidare till intervju. Kravet för att få gå utbildningen är förutom egen erfarenhet av psykisk ohälsa att man har tillräcklig distans till sina upplevelser så att man kan vara ett bra stöd för andra. Tolv fick gå utbildningen. Lars och Felicia är nu på plats som peer supportrar på Psykiatri Psykos.

– Jag är en geolog som varit doktorand på Chalmers och drivit eget företag. Jag fick min bipolära diagnos 1989 och har varit fri från skov sedan 2002, säger Lars Bengtsson.

Felicia King har anhörigerfarenhet av en mamma med flera diagnoser bland annat bipolaritet och som dessutom blev utbränd när Felicia var tio år.

– Själv har jag haft depressioner och ångest sedan jag var väldigt liten. Med stor hjälp från min mamma fick jag en ADHD-diagnos när jag var i senare tonåren, säger Felicia King.

De tycker båda det är fantastiskt att kunna få praktisk nytta i vården för sina erfarenheter av ohälsa.

– När jag en gång i tiden var inlagd på en psykiatrisk avdelning, kallades jag för avdelningens lilla solstråle. Jag ordnade trevliga aktiviteter för medpatienterna och köpte in saker vi kunde roa oss med, säger Felicia.

Lars har jobbat mycket i Intresseföreningen för bipolär sjukdom (IBIS) med att ge stöd till sjuka och anhöriga.

Felicia hamnade som ambassadör i regeringsprojektet Hjärnkoll som sprider kunskap och krossar myter om psykisk ohälsa.

Peer support framgångsrikt utomlands

Genom dessa organisationer fick Lars och Felicia tips om brukarföreningen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götalands (NSPHiG:s) premiärutbildning av peer supportare. Kursen rymde allt från samtalsmetodik och coachande arbetssätt, till sjukvårdens uppbyggnad och diskussioner om gränssnittet mellan yrkesrollen hos en peer supporter gentemot andra yrkesroller och stödpersoner. Undervisningen hölls ofta av inbjudna gästexperter. Bland annat kom många föreläsare från vården i Nottingham, England. Vården där har över tio års erfarenhet av peer support.

En ny yrkesroll inom sjukvården

Lars är anställd på halvtid på en avdelning vid Mölndals sjukhus och Felicia på 75 % på en annan.

Arbetsuppgifterna håller fortfarande på att utformas. Till en början har peer supportrarna hållit filmvisning med popcorn- och saftfika en gång i veckan. De sköter också en rörelsegrupp med hjälp av bland annat skötare och annan personal.

– Vi går med dem på till exempel promenader i den gruppen, säger Lars.

Felicia har ordnat ett aktivitetsrum för patienterna och Lars har ett på gång.

– I aktivitetsrummet spelar jag till exempel Yatzy, målar och pratar med patienterna, säger Felicia.

Lars och Felicia märker vilken motivation och inspiration de utgör för patienterna. Peer supportrarna visarför patienter i heldgygnsvården att de med psykisk ohälsa kan fungera väl och ha lönearbete för patienterna i heldygnsvården.

– Patienterna vi hjälper får ju annars bara möta andra med psykisk ohälsa som är lika sjuka eller sjukare, säger Felicia.

Utöver att vara en inspirationskälla och ett socialt stöd för patienterna, så kan peer supportrarna fungera som brobyggare mellan patienterna och brukarföreningar, aktivitetshus, korttidsboenden och öppenvården.

Både Lars och Felicia känner att de får bra stöd från personalen som inte bara uppskattar dem utan även hjälper till som socialt stöd till patienterna när de kan.

Lars och Felicia känner att de gör mycket för patienterna, att de också avlastar personalen och hoppas att peer supportrar ska finnas på fler platser i framtiden som överallt i heldygnsvården, öppenvården, hos Försäkringskassan och Individ- och familjeomsorgen.

Text och foto: Oskar Brandt

 

 

Vad är en peer supporter

En peer supporter är en certifierad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som idag har kunskap och verktyg för att kunna hjälpa andra i deras återhämtning.

Olika saker peer supporter kan göra i vården

  • Samtalspartner
  • Någon som lyssnar
  • Ett stöd inför och under möten
  • Aktiviteter - enskilt eller med andra i grupp
  • Ett stöd inför utskrivning eller vid övergången till annan instans
uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m