Nytta och gemenskap i stavgångsgrupp

Fysioterapeut Carina Berne Andrásson

Carina Berne Andréasson, leg. fysioterapeut på Psykos öppenvård Hisingen, tror på nyttan och glädjen för patienterna och alla med stavgång. Carina har jobbat med stavgångsgrupper sedan början på 00-talet.

Att röra sig och hålla igång stärker den fysiska och mentala hälsan. Av den anledningen har Psykos öppenvård Hisingen sedan fem år en stavgångsgrupp för patienterna. Gruppen startades av en sjuksköterska, och är där för att stanna då den fyller allt från sociala och motionsmässiga till alliansskapande funktioner.

– Det kan räcka att promenera för att få en förbättrad hälsa. Därför har vi en stavgångsgrupp, säger leg. fysioterapeut Carina Berne Andréasson vid Psykos öppenvård Hisingen.

Carina började på Psykos öppenvård Hisingen som fysioterapeut i september 2017, men hade redan innan jobbat med stavgångsgrupper sedan början på 00-talet.

Psykos öppenvård Hisingens stavgångsgrupp möts vid motionsslingorna i Länsmansgården och går varje vecka 2,5 km i skogen. Några deltagare går lite snabbare och några lite långsammare. De snabbare går sträckan på ca 29 min och de andra på ca 32 min. Frikortet gäller som betalning, annars är det en gruppavgiftskostnad på 50 kr.

Vissa deltagare har med sig kontaktperson som stöd, medan andra klarar sig mer självständigt. Många får nya kompisar i gruppen vilket motiverar dem extra att komma tillbaka.

Gågrupp i alla väder

Gågruppen har aldrig behövt ställa in på grund av dåligt väder. Det har alltid dykt upp någon patient. Oftast är det 5-8 personer som går varje gång. Deltagarna sluter upp regelbundet. Det är viktigt att det finns tillit och trygghet i gruppen för att patienterna ska vilja komma tillbaka.

– En av patienterna gör sin egen variant, då han går ca 5 fem km till promenadstartpunkten, går motionsslingan och ibland går hem igen.

Flera av patienterna har viktproblem, högt blodtryck eller diabetes.

– Att motionera regelbundet hjälper patienten att förebygga ett högt blodtryck och förebygga diabetes, hålla en jämnare vikt samt minska stress och oro.

Gå med stavar effektivare motion

Att gå med stavar ger effektivare träning, träning för såväl överkropp som underkropp. Det ger en samordning av rörelser och man förbränner dessutom mer fett, jämfört med att gå utan stavar.

Med stavar kan vandraren trycka ifrån i uppförsbackar och hålla emot i nedförsbackar. De ger också stöd för balansen.

Innan varje promenad värmer gruppen upp armar och axlar och efter promenaden stretchar de. Patienterna kan få låna stavar, men flera har köpt sina egna. Patienterna får lära sig teknik för att lättast använda stavarna.

Allas lika värde

Utmaningen är att göra gågruppen lustfylld och att alla känner sig nöjda med vad de klarat av. 

– Men också att stimulera deltagarna att utmana sig lite mer varje gång. Vår förhoppning är att det kan leda till att någon patient tränar mer på egen hand.

Text och foto: Oskar Brandt

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m