Målet är ett meningsfullt arbete

Enhetschef Birgitta MagnussonBirgitta Magnusson är en jordnära person som uppskattar friluftsliv såväl vid havet som i skogen. Hon har alltid trivts med att jobba i vården då det låter henne jobba med människor. Birgitta hade dock kunnat studera till något annat. Det var bland annat slumpen men också intresset av att arbeta inom vården som gjorde att hon valde utbildningen till arbetsterapeut.

Birgitta Magnusson är enhetschef på Psykiatri Psykos arbetsinritkade rehabilitering, AIR. För att förbättra möjligheten för personer med psykossjukdomar att arbeta eller studera, startades AIR 2001.

Modellen AIR arbetar efter heter Individual Placement and Support eller Individuella Placerings- och Stödmodellen på svenska. Modellen är prioriterad i de nationella riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

IPS-modellen bygger på att deltagarna ska komma ut i arbete snabbt. De kan få hjälp med ekonomisk rådgivning eller information om andra regler som gäller vid återgång i arbete. AIR samarbetar enligt modellen med patientens kontakter i den psykiatriska öppenvården som brukarens case manager och läkare där. Patientens egna val och önskemål skall styra jobbsökandet. Patienten skall kunna få stöd så länge hen vill även efter att den fått ett arbete. Slutmålet skall vara ett arbete med lön på den öppna marknaden.

Deltagarna trivs

Cirka 25 % av dem som går hos AIR kommer i arbete. De flesta stannar kvar flera år på sina jobb tack vare att jobben anpassas efter brukarens förutsättningar. Birgitta anser att faktumet att brukarna stannar så länge på sina jobb är tecken på att de trivs.

–Anpassningen kan handla om allt från hur arbetsuppgifterna eller schemat utformas till att de får en handledare/mentor. Lönebidrag till arbetsgivaren är också ett viktigt stöd.

Den person som huvudsakligen hjälper en patient på AIR och är utbildad i IPS-modellen, kallar enheten för en IPS-specialist. I början av brukarens tid på AIR, gör IPS-specialisten en kartläggning av patientens styrkor, resurser och vilket behov av stöd hen behöver. När patienten vet vilken bransch eller yrke som är av intresse försöker AIR i möjligaste mån tillgodose det och söker efter en arbetsplats som ska passa. När IPS-specialisten på AIR hittat en arbetsplats, börjar patienten oftast där på en praktik. Arbetsgivaren och praktikanten får då pröva på varandra.

Anpassad sysselsättning

IPS-specialisten kan följa med de första dagarna på praktiken och hjälpa till med anpassning. Mycket kan vara nytt med att arbeta för den som inte jobbat på flera år eller kanske aldrig.

–Praktikanten kan behöva ändra sina rutiner, köpa busskort, ordna med lunchlåda eller lunchpengar.

Om praktikanten känner att arbetsplatsen inte passar, börjar processen om på nytt med jakt efter ett annat arbete.

Olika möjligheter finns

Börjar brukaren må sämre eller inte var redo för jobb på den öppna marknaden, så kan hens IPS-specialist anpassa arbetet eller erbjuda någon annan meningsfull sysselsättning, till exempel i ett socialt arbetskooperativ.  Ett annat alternativ kan vara att patienten kompletterar sin utbildning för att öka sina chanser till jobb. Det finns möjlighet även till att anpassa studier för patienterna.

–Arbetsmarknaden är tuff för alla idag. Det kan ibland vara svårt att hitta ett jobb men vi måste försöka.

Många yrken i AIR:s personalstyrka

Det finns många yrkesgrupper på AIR. Där finns arbetsterapeuter, kuratorer, en psykolog, en fysioterapeut, en vårdadministratör och så Birgitta som är enhetschef. Det finns också brukare anställda där. Brukarna hjälper andra brukare med individuellt stöd eller gruppverksamhet.

–Den här gruppsammansättningen har visat sig vara ett vinnande koncept.

Personalen på AIR utvärderar och försöker hela tiden att förbättra sina resultat. Förutsättningarna har blivit än bättre i de nya och större lokalerna på Första Långgatan 16. Det finns rum nog att anställa fler personal. Det finns också mer lokaler till olika gruppverksamheter.

Text och foto: Oskar Brandt

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m