Kuratorn som ser helheten

Sofie Holmgren Annander känner att som kurator ska hon se helheten runt patienten. I en sjukhusmiljö fokuserar man lätt på det sjuka och medicinska. Hon ser till det friska i patienten för att hjälpa den att växa.

Som socionom får Sofie jobba mycket med att möta människor. Sofie har nu jobbat på Psykiatri Psykos i ett och ett halvt år. Tidigare har hon jobbat som socialsekreterare med myndighetsutövning i Göteborgs stad och dess kranskommuner. Sofie har alltid haft ett intresse för problematiken kring psykisk ohälsa och psykiatrisk vård och har med tiden fått stor erfarenhet av att försöka stötta patienter i dessa frågor.

–Psykisk ohälsa är intressant, säger Sofie. De flesta människor har någon relation till den antingen själv eller genom anhöriga, trots detta är frågan fortfarande mycket tabubelagd. Jag vill vara med och förändra synen på psykisk ohälsa, det är någonting vi alla kan drabbas av på olika sätt.

Att hålla samman patientens nätverk

Sofie arbetar som kurator på en vårdavdelning där patienter med psykossjukdomar vårdas. Som kurator har Sofie ett psykosocialt perspektiv på patienten och dess behov under vårdtiden.

–Jag skall se det som inte är medicinskt. Jag skall också se det friska, patientens resurser och möjligheter.

Sofie är ansvarig för att hålla möten där hon, patienten, kommunen/socialtjänsten, sjukhuspersonal och eventuella anhöriga som patienten vill ha med, träffas och planerar patientens vård.

–Jag är mycket som spindeln i nätet som håller samman patientens olika nätverk.

En kurator hjälper till med en patients eventuella akuta, ekonomiska behov, stödsamtal till patienten, kontakt med andra myndigheter, stöd till anhöriga och andra saker. Efter sin tid i Socialtjänsten vet Sofie vilket stöd den kan erbjuda.

Sofie anmäler till kommunen om patienten har behov av en god man/förvaltare. Hon hjälper till i kontakten med Försäkringskassan. 

Den röda linjen i en kurators arbete på avdelningen är att verka för att patienten ska kunna skrivas ut och återgå till sitt vanliga liv.

 –Jag stöttar patienten på vägen tillbaka till det vanliga livet med allt vad det innebär.

Samtalskontakt med patient eller anhöriga

Sofie kan även hjälpa till med samtalskontakt med patienten eller dess anhöriga. En psykospatients kris är även en kris i dess vänners och släktingars liv.

Hälso- och sjukvårdslagen lägger ansvaret på psykiatrin och vården att informera psykospatientens eventuella barn om vad som händer dess förälder. Allt utifrån barnets förutsättningar.

–Psykiatri Psykos har ett familjerum med leksaker där vi och eventuellt föräldern kan prata med barnen. Ofta berättar föräldern själv om sin sjukdom för barnet.

Att följa vägen tillbaka

–Det som piggar upp är att det aldrig helt går att förutse hur en arbetsdag kommer att se ut. Jag kan tro att jag skall ha en lugn dag med dokumentation, men så får jag istället vara med på olika anhörigsamtal.

Det är också intressant för henne att få ta del av så många människors livshistorier i en kritisk period i deras liv och att få följa dem på vägen från svårt sjuk till frisk.

En utmaning är om någon patient har en problematik som det är svårt att få rätt stöd för. Då gäller det att tänka utanför lådan.

Om det känns svårt på jobbet, brukar Sofie tänka tillbaka på svårt sjuka patienter som blivit bra igen för att peppa sig. Hon kan också bolla situationen med sina kollegor. Att jobba i vården är att jobba i ett lag. Alla har olika perspektiv att tillföra.

Arbetet inom psykiatrin runt den psykosociala helheten är fortsatt viktigt för att patienten ska bli frisk.

Text och bild: Oskar Brandt

 

 

 

 

uiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m