Kul på jobbet på en hjälpsam och öppen arbetsplats

Hon har många roller på Psykosmottagningen Mölndal vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset.  Catharina Jedenius är sektionsledare, case manager i egenskap av sin andra roll som skötare och även projektledare för ett e-hälsoprojekt.

Sektionsledaren Catharina Jedenius trivs på sin muntra, hjälpsamma och engagerande arbetsplats inom Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Catharina började jobba som skötare vid Psykosmottagningen Mölndal 2003. Innan dess hade hon arbetat flera år inom hemtjänsten. För att bli skötare läste hon till undersköterska med inriktning psykiatri.

– Det tar en tid att komma in i en sådan här verksamhet.  Det finns otroliga utvecklingsmöjligheter hos oss. Alla som vill kan vara med och påverka jättemycket, vilket gör det trivsamt. Sedan tre - fyra år är jag sektionsledare. En annan uppgift som Catharina har är att vara case manager. Den som är case manager är närmast en viss patients vård och samordnar denna.

– Något av det viktigaste som case manager är bemötandet av patienten och anhöriga. Med ett gott bemötande kan man komma långt. Alla ska känna sig välkomna.

Människan växer av ansvar

Catharina, i sin roll som sektionsledare, tror på att leda genom delaktighet och delegation.

– Jag tror att människan vill ha och växer av ansvar.

Catharina tror på förändring vid behov som t.ex. nya forskarrön eller olika utmaningar som kan uppstå på en arbetsplats. Psykosmottagningen Mölndal arbetar med en så kallad ”förbättringstavla”. Där finns olika mindre projekt uppsatta som ska få enheten att fungera optimalt. Medarbetarna kan själva sätta upp förslag till förändring där.

Humor underlättar

Psykosvården arbetar med allvarstyngda ämnen.

– Då är det av yttersta vikt att det som på vår arbetsplats finns utrymme för humor för att lätta upp.

Stämningen på Psykosmottagningen Mölndal präglas också av hjälpsamhet, humor och öppenhet.

– Vår chef är bra som uppmuntrar, är förstående, närvarande och kan delegera.

Bra samverkan mellan enheterna

Catharina upplever att samverkan mellan psykosmottagningarna är god. I somras samarbetade t.ex. Mölndal och Psykosvård i Väster runt sina mobila team som utför vård i hemmen. Catharina gillar också den goda kontakten  mellan öppen- och heldygnsvården  vid psykoskliniken i Göteborg.

E-hälsoprojekt som mäter aktivitet och energi

Catharinas tredje och nyaste uppgift är som projektledare för ett e-hälsoprojekt.

– Vi har fått möjlighet att dela ut aktivitetsarmband till patienter som motivationsstöd för ökad fysisk aktivitet. Dessa avläser bärarens steg och kaloriförbrukning.

Som projektledare ansvarar Catharina för strukturen, planeringen och för att få fler patienter och personal att delta.

Omväxlande och roligt arbete

Catharina gillar sina omväxlande arbetsuppgifter och ansvarsområden.

– I många år kände jag mig ny i psykiatrin, men nu är det skönt att vara en av dem som jobbat längst.

Det är mycket att göra på jobbet, men det försöker Catharina balansera genom att inte boka in möten för tätt, att gå ut på lunch ibland, genom att göra komihåglistor så att hon slipper hålla allt i huvudet och att träna på fritiden. Det är kul att det hela tiden finns nya, spännande arbetsuppgifter.

Text och foto: Oskar Brandt

 

 

 

 

 

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m