Hon gillar att hjälpa sina medmänniskor

Sara gillar att som medicinsk sekreterare få hjälpa patienterna genom att befria vårdpersonalen från administration. Det finns medicinska sekreterare i den psykiatriska öppen- och slutenvården.

Sara Arvidsson, medicinsk sekreterare

–Som slutenvårdssekreterare är jag behjälplig på en slutenvårdsavdelning inom verksamhetsområdet Psykiatri Psykos, säger den medicinska sekreteraren Sara Arvidsson.

Gemensamt för sluten- och öppenvårdssekreterare är att de skriver diktat för läkarna och hjälper till med allt administrativt kring vården.

–Som slutenvårdssekreterare skall jag i mesta möjliga mån frigöra läkarna och vårdpersonalen från det administrativa arbetet så att de kan lägga mer tid på patientarbete.  

Nya uppgifter stimulerande

Sara stimuleras av att det är nya utmaningar varje dag. Ofta ställs hon inför uppgifter hon inte haft förut som ett nytt lagrum eller att sätta sig in i en ny del av datasystemen.

–Läkarna kan behöva hjälp med att beställa journaler eller föra in statistik i olika register kring patienterna. Andra uppgifter kan vara att förbereda för scanning och posthantering.

Sara började att jobba i vården direkt efter gymnasiet som undersköterska.

–Jag gillar att hjälpa människor och är intresserad av dem och hur våra kroppar fungerar.

Ordningssinnet ledde till vårdadministratörsutbildningen

Efter tio år ville hon ha en paus från patientarbetet men fortsätta inom vården. Saras förkärlek för ordning gjorde att hon valde att läsa till medicinsk sekreterare på yrkeshögskola i Göteborg. Den avslutande praktiken på utbildningen gjorde Sara på Nå Ut- teamet i psykosöppenvården i Göteborg.

–Jag gillade hur de olika yrkesgrupperna kompletterade varandra i team.

Ett halvår jobbade Sara på Psykosteamet Skanstorget innan hon började inom slutenvården som är lokaliserad på Mölndals sjukhus. Hon gillar som sagt det goda samarbetet mellan de olika personalkategorierna i psykosvården i Göteborg skarpt.

–Vare sig man är överläkare eller sekreterare, har alla en roll att fylla och alla uppskattar varandra utan någon hierarki.

En utmaning för de medicinska sekreterarna som grupp är att synliggöra hur viktigt deras arbete är för att vården av patienterna ska fungera väl.

–Vårt viktiga arbete glöms ibland bort. Vi medicinska sekreterare måste samarbeta om att lyfta upp och synliggöra vår viktiga funktion.

Utöver möjligheten att arbeta i team, uppskattar Sara väldigt mycket att ingen dag är den andra lik. Hon ställs ofta inför nya uppgifter och det finns så stora möjligheter för utveckling i yrkesrollen.

Text och foto: Oskar Brandt

 

 

 

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m