Fortsatt utveckling av värdebaserad vård - Brukarrevision om skattningsskalor

Under hösten 2016 träffade jag och en annan anställd brukare än en gång en brukarpanel för att revidera kvalitetsmålen som värdebaserad vård utvecklar för Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Att skapa värde tillsammans och för patienterna är ett av Sahlgrenskas Universitetssjukhusets strategiska mål för 2016.

Mötet var vad som kallas för en brukarrevision. När vårdpersonal utan egen erfarenhet av psykisk ohälsa intervjuar brukare om deras syn på utvecklingen av vården, så kan brukarna ibland ha svårt att öppna upp sig på grund av maktobalansen. Ett alternativt sätt att få reda på brukarnas syn på utvecklingen av vården är då att låta brukare intervjua brukare.

Jag och min kollega gjorde detta som ett led i utvecklingen av Värdebaserad vård vid Psykiatri Psykos. Värdebaserad vård är en arbetsmetodik som hela Sahlgrenska universitetssjukhuset antagit för att få mer och mer önskvärda vårdresultat utifrån givna resurser.

Viktigt att jobba åt rätt håll

Vården kan inte öka i kostnader hur mycket som helst. Då gäller det att ta reda på vilka resultat och vårdmetoder som patienterna uppskattar mest och att fokusera på dessa så att vården jobbar åt rätt håll. Det ingår också i Värdebaserad vård att låta patienterna mer aktivt styra sin egen vårdprocess. Evidensen visar att återhämtningen då går mycket bättre och fortare. Av dessa anledningar fortsätter Psykiatri Psykos att hålla brukarrevisioner ledda av brukare för att nå en mer ändamålsenlig och effektiv vård.

Patienterna uppskattar brukarrevisioner

Patienterna tyckte själva att det var värdefullt att brukarna fick uttala sig om utformningen av vården. De sade att:

  • Det respekterade självbestämmanderätten.
  • Synpunkter som kunde vara nyttiga för andra kan komma fram.
  • Alla har sin historia att berätta. Därför är det svårt med generella lösningar. På det här sättet blir det mer mänskligt.
  • Vården kan förbättras genom patienternas synpunkter.
  • Vården blir mer individbaserad.

I den här brukarrevisionen skulle tre självskattningsskalor utvärderas. Självskattningsskalor är formulär som patienterna själva får fylla i och som anger ungefär hur patienten ligger till i sin egen återhämtningsprocess.

WHO:s välbefinnandeindex tyckte alla de sex intervjuade brukarna var lättast/smidigast att fylla i. En sade att det kan variera från tillfälle till fälle vilken skala som är lättast beroende på hur man mår vid ifyllandetillfället. De andra får tre röster vardera för andraplatsen.

Brunnsviken Brief Quality of Life index hade de mest relevanta frågorna för att avgöra graden av återhämtning.

Det finns en skala till som heter WHODAS 2.0. Den delade förstaplats med de andra två över vilken av skalorna som brukarna helst hade velat ha mest positivt utslag på.

Flest sade att ur ett helhetsperspektiv skulle de ha velat lyckas bäst på WHODAS

En sade att det är viktigt med självskattningsskalor för de uttalar sig mer relevant om ens eget mående och ger vården en bild av hur man mår och vad man behöver.

Nu skall verksamhetsutvecklarna av Värdebaserad vård analysera resultatet av denna den senaste brukarpanelen.

Text: Oskar Brandt, informatör vid Psykiatris utredningsmottagning, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

 

 

 

 

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m