Ett ställföreträdande hopp

För den som vågar berätta för Arbetsförmedlingen att hen har en psykisk känslighet, finns mycket stöd att få. Med den arbetssökandens medicinska underlag som grund, kan en arbetspsykolog hjälpa den som söker arbete att komma på vilka arbeten, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter som är lämpliga.

Arbetspsykologen anser att det hjälper arbetssökande att ventilera sin oro inför återgång på arbetsmarknaden. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra. Foto: Oskar Brandt

Att vägleda blanda alla yrken

Anna arbetar som arbetspsykolog och  kan hjälpa till med yrkesvägledning, utreda olika former av psykiska funktionsvariationer eller hjälpa en person att välja rätt utbildning. Hon hjälper också till med stödsamtal då arbetslöshet efter några månader ofta blir påfrestande. Med det medicinska underlaget som bas kan en arbetspsykolog efter ett par möten kartlägga vilka arbeten, arbetsmiljöer och uppgifter som är lämpliga eller vilka som den arbetssökande bör undvika.

En arbetspsykolog har den tyngsta sekretessen på Arbetsförmedlingen. Annas arbetssökande får läsa igenom och godkänna all information som vår arbetspsykolog lämnar över till arbetsförmedlaren. Det är dessutom bara den aktuella arbetsförmedlaren som har rätt att ta del av den arbetssökandes information.

Neutral samtalspartner hjälper

Många som varit sjuka, kan känna en stress när de närmar sig arbetsmarknaden igen. Då kan arbetspsykologen hjälpa till med stödsamtal. Dessa är dock inte behandlande samtal som i vården. Men på träffarna med arbetspsykologen, kan den arbetssökande ventilera sina farhågor inför att återgå i arbete.

– Det kan vara bra att prata med någon neutral part annan än familjen eller sambon. Många arbetssökande känner liknande oro. Det kan vara lugnande att veta att det är mycket som är normalt.

 Det är olika från fall till fall hur Anna hjälper en arbetssökande. De flesta mår dock bra av att någon kollar hur det går och känns för dem.

– Ibland kan jag säga att en arbetssökande stressar på för mycket och måste backa.

Finns inga supermänniskor

Utmaningen är den tuffa arbetsmarknaden med få arbetstillfällen och platsannonser utformade för supermänniskor som inte finns. Det är också tufft hur de arbetssökande har det ekonomiskt. 

– Det gäller att jag inte smittas av vanmakt. Jag måste vara ett ställföreträdande hopp och då är det nödvändigt att jag genuint tror på vad jag gör för att kunna vara till hjälp.

Om Arbetsförmedlingen får en arbetssökande som vårdats för en allvarlig psykisk sjukdom, som en psykos, tycker de att det är viktigt att ha kontakt med den vårdande enheten. – De förstår ju bättre patientens medicinska behov.

Bemötandet alltid viktigt

I bemötandet av en psykiskt känslig arbetssökande är det som med alla arbetssökande extra viktigt att Arbetsförmedlingen möter hen personligt och respektfullt.

 – Vi skall lyssna och måste snabbt informera om vilka olika stödformer vi kan erbjuda. Sedan är det upp till den arbetssökande vilka stöd hen vill ha.

En arbetspsykolog kan inte avgöra en arbetssökandes arbetsförmåga utan det måste den arbetssökande och Arbetsförmedlingen pröva sig fram till. Genom samtal, arbetspsykologiska tester, personlighetsformulär och intresseformulär, kan de dock kartlägga personlighetsaspekter och vilka förutsättningar hen har för studier och olika yrken. – Samtalet är vårt viktigaste arbetsredskap.

Om den arbetssökande blir sjuk igen, har Arbetsförmedlingen full förståelse för att man särskilt vid en psykosproblematik kan behöva backa tillbaks till vården ett tag. Vid vissa fall kanske arbetsrehabiliteringen kan fortsätta samtidigt med vården. 

Text och foto: Oskar Brandt

 

 

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m