En social och filosofisk informatör

Oskar BrantOskar Brandt är en filosofisk, samhällsintresserad och skojfrisk kille som nog inte går obemärkt förbi. Han gillar att ta det lugnt, prata, styrketräna, läsa, filmer och TV-serier och att lyssna på rock, amerikansk hiphop eller klassisk musik.

Oskar är informatör och anställd vid psykiatrisk utredningsmottagning Mölndal. Han läste till journalist vid Journalisthögskolan på Göteborgs universitet vid millennieskiftet. Han fick en stressreaktion 2005 och vårdades vid Psykiatri Psykos.

Efter en tid började han att jobba igen på halvtid. Han har därefter haft omväxlande visstidsanställningar som informatör eller journalist.

I höstas var han arbetssökande och inskriven på AIR. När han och arbetsterapeuten Sara Voxendal diskuterade jobbsökande, så kom Oskar på att stämningen vid Psykiatri Psykos verkade så trevlig.

–Kunde det inte finnas jobb för mig där med att skriva? frågade Oskar.

Sara kontaktade Psykiatri Psykos verksamhetsledning. Efter några turer fram och tillbaka började han i december 2014 praktisera som informatör i projekten Personcentrerard vård och GRIP. Sedan 1 januari 2015 är han anställd vid Psykiatri Psykos.

Att berätta om en verksamhet utåt

En informatör är en massmedialt utbildad person t.ex. en journalist. En extern journalist granskar verksamheten utifrån. En informatör försöker förklara för omvärlden vilken roll hans arbetsgivares verksamhet har och vad den tillför omvärlden. Han kan också arbeta med intern kommunikation. Då handlar det om att skapa teamkänsla och att få olika delar av verksamheten att förstå varandra bättre så att de kan samarbeta smidigare.

Oskars huvuduppgift är att skriva journalistiska artiklar om Personcentrerad Psykosvård och GRIP. I övrigt håller han och Åsa Vilu, chefen för Psykiatrisk utredningsmottagning, på att mejsla ut vad han skall göra mer exakt.

–Hittills har jag skrivit om olika projekt inom Psykiatri Psykos och yrkesporträtt där läsaren även får reda på lite om medarbetaren.

Förtroende och vi-känsla

När medarbetaren blir en människa av kött och blod kan det skapa en känsla bland personalen av vilket trevlig grupp den är. Dessutom är syftet att patienterna skall förstå att personalen är mänsklig och verkligen bryr sig om dem.

I höst skall det även bli fler intervjuer om olika arbetsmetoder på Psykiatri Psykos.

Oskar vill också skriva om olika träningsformer som kan hjälpa en psykospatient tillbaka i form igen. Han vill också skriva texter med psykologisk information om t.ex. välmående.

Han skall också då och då göra en kort fråge- och svarsintervju där en medarbetare kort får presentera sig själv och vad som var viktigast i veckan som gick.

Oskar känner att hans uppfattning om Psykiatri Psykos var rätt.

–Alla gör sitt bästa här. Vi bryr oss verkligen om patienterna och varandra.

Oskar gör vad han kan för att omvärlden ska förstå vilken betydelse Psykiatri Psykos har för den psykiska hälsan i närområdet.

Text: Oskar Brandt
Foto: Matts Falck 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m