En projektledare som brinner för egenmaktsfrågor

Lars Alfredsson är förskollärare och socionom. Han har i många år arbetat med samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna och landstingen.

–Jag har länge arbetat med att få dessa myndigheter att hjälpa samhällets mest utsatta grupper bättre, säger socionomen Lars Alfredsson.

Lars Alfredsson, projektledare brukarmaktsfrågor

På Psykiatri Psykos är Lars sedan hösten 2014 anställd som projektledare med ansvar särskilt för frågor om brukarmakt och arbetslivsrehabilitering.

–Jag tror och hoppas att vi är på väg in i ett nytt synsätt kring personer och deras deltagande i sin egen vård.

Mycket evidens tyder på att det hjälper den enskilda patienten väldigt mycket att vara mer delaktig i sin egen vård.  Tyvärr var Sverige sämst i en studie av 15 länder på att låta patienter vara delaktiga i sin egen vård.

Patientlagen stärker patientens rättigheter

Först 2015 infördes Patientlagen i Sverige. Lagen innehåller vissa valfrihetsfrågor, en högre chans till ett second opinion (alternativt expertutlåtande) och till stor del strängare krav på vårdgivaren gällande information till patienten om upplägget av hens vård. Om patienten är för sjuk för att ta del av informationen, skall vården kommunicera med hens nära anförvanter.

Arbetsmetoderna Personcentrerad psykosvård och Integrerad Psykiatri som är implementerade inom Psykiatri Psykos går i linje med Patientlagens krav.

Den arbetsinriktade rehabiliteringsverksamheten AIR:s arbete enligt IPS-modellen (Individuella Placerings- och Stödprogrammet) är också ett bra exempel på patientmakt. IPS är en evidensbaserad modell som visat de bästa resultaten när det gäller att hitta, få och behålla ett arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Föreläsningar på de olika arbetsenheterna

I Lars uppdrag ingår också att arbeta med barnperspektivfrågor och med att skapa bättre information åt patienterna enligt Patientlagens nya riktlinjer. Ofta är Lars ute och talar om brukarmakt på alla enheter på Psykiatri Psykos och träffar olika delar av personalen på t.ex. arbetsplatsträffar.

–Det handlar om att hitta tydligare sätt att arbeta med patienterna på. Vad kan var och en göra för att bli bättre och utveckla sig?

Lars samarbetar med NSPHiG (Nationell samverkan Psykisk Hälsa i Göteborg) som är nätverk för olika brukargrupper i Göteborg. Han jobbar också med IFS (Intresseföreningen för schizofreni) och med andra brukargrupper.

Mer fokus på patientnytta

Psykiatri Psykos påbörjar under våren 2016 ett arbete enligt Värdebaserad vård,  vilket innebär att verksamheten ska fokusera än mer på patientnytta som resultat av den vård vi ger.

Psykiatri Psykos har klart fastslagit att ökad brukarmakt är vägen att gå och att brukarmakt är ett nödvändigt steg i utvecklingen mot en bättre vård.  Tillvägagångssättet hjälper även de mest kroniskt sjuka.

Text: Oskar Brandt

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m