Den nyttoinriktade generalisten som cyklar till jobbet

Sektionschef Christian Colldén

Christian Colldén är sektionschef för läkare inom slutenvården på Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal. Han har också genomgått ledarskaps-ST och är ST-läkare i psykiatri och doktorand vid Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Christian är som vanligt glad när jag träffar honom.

–Jag är nog rätt både optimistisk och pragmatisk, säger sektionschefen Christian Colldén. Jag gillar att lösa saker utifrån den givna situationen så bra som möjligt utan att vara någon perfektionist.

En nyfikenhet på att förstå hur saker fungerar har väglett honom i studier och karriär och att göra nytta för samhället. Han har hellre sökt bred kunskap än djup och specialiserad.

–Men ju mer man lär sig, desto mindre känns det som att man vet.

Inblick i många verksamheter

Som sektionschef vid Psykiatri Psykos är han närmaste chef för halva läkargruppen. Där jobbar Christian mycket med utvecklingssamtal, rekryteringar och schemafrågor. Han sitter med i ledningsgruppen för kliniken och deltar i olika utvecklingsprojekt för Psykiatri Psykos. Christian känner att han kan tillföra Psykiatri Psykos något extra genom sin yrkesmässiga bredd. Han är ju även ledarskapsutbildad ST-läkare och doktorand som vi sagt.

–Jag är ju rätt ung och har nära i tiden till min AT-tjänstgöring. Det gör att jag minns hur många olika avdelningar fungerar. Sedan har jag också jobbat fackligt för Sveriges Yngre Läkares Förening.

Chef för utspridda individer

Medarbetarna som Christian är chef över är väldigt utspridda.

–Det betyder att jag mer är chef över ett antal individer än över en grupp. Jag får tänka mer på hur jag ska få överblick över mina medarbetares situation och hur jag kan stötta dem bäst.

Att vara chef på ett större sjukhus innebär att jobba i nätverk och förändringar kräver mycket tålamod.

Att leda äldre personal som ung chef

Christian började som chef redan som AT. Att vara en ung chef som leder även läkare äldre än han själv är det enda Christian är van vid.

–Alla chefer möter utmaningar. Men att vara chef för äldre medarbetare innebar inte så mycket svårigheter som jag hade trott.

Christian tror att en viktig framgångsfaktor varit att han och den andre sektionschefen vid Psykiatri Psykos, Mats Gustafsson, kompletterar varandra och arbetar lite som ett team runt ledningen av läkargruppen.

Under tre år i början av sin ST, gick Christian ett ledarskaps-ST-program. I det gick han flera ledarskapsutbildningar och utbildningar i personligt ledarskap.

Att maximera vårdnyttan

ST-ledarskapsprogrammet ledde honom till hans nuvarande deltidsdoktorandtjänst vid Centre for healthcare improvement vid Chalmers. Han forskar där på samma sak som han är en av projektledarna för, nämligen att implementera Värdebaserad vård vid Psykiatri Psykos.

–Värdebaserad vård handlar i Sahlgrenskas tappning särskilt om att mäta och uppnå vad som är viktigast för patienten och att ställa det i relation till vårdkostnaderna. Sedan skall vårdresultaten publiceras så att olika sjukhus i Sverige och internationellt kan tävla med och lära av varandra.

Värdebaserad forskning implementeras lite olika i olika länder och på olika sjukhus. Christian forskar på hur den ömsesidiga anpassningen mellan konceptet Värdebaserad vård och hur den implementeras vid Psykiatri Psykos.

–Hur använder vi den här modellen för att skapa mer värde för våra skattepengar?

Text: Oskar Brandt

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m