Att lyssna på patienten gör skillnad

Det finns runt hundra skötare anställda inom Psykiatri Psykos. Vår informatör Oskar Brandt har intervjuat mentalskötare Marita Wedberg som trivs så bra inom psykosvården att hon arbetat där sedan 1975. Hon gör väldigt mycket för patienterna, eftersom det känns så bra när hon kan göra skillnad för denna utsatta grupp. Att kollegorna enkelt ställer upp för varandra och därtill har roligt ihop gör Marithas tjänst som mentalskötare på Psykos öppenvård Hisingen desto bättre.

 Behoven hos patienter med psykossjukdomar är extra värdefulla att värna om enligt mentalskötaren Maritha Wedberg vid Psykos öppenvård Hisingen. Våra patienter är ofta folk som inte får föra sin egen talan. Ofta skäms de för sin sjukdom helt i onödan, säger Maritha.

Det krävs ofta så lite för att göra stor skillnad för patienterna.

– Att lyssna lyhört och bekräftande betyder så mycket för patienten. Att jag tror på och försöker förstå patientens berättelse.

Mötet med människan spännande

Maritha började i psykosvården vid Lillhagen på 1970-talet. Hon behövde ett jobb nära sitt hem när barnen var små. Hon trivdes bra och utbildade sig efter två år till skötare.

 – Det att människan är så spännande har fått mig att stanna kvar i vården. Jag lär mig något nytt varje dag i mötet med mina patienter.

Maritha presterar väldigt mycket för Psykiatri Psykos. En gång blev hon sjuk i utmattningssyndrom. I grunden har hon en hög arbetskapacitet och är åter väldigt effektiv. Men idag är Maritha bättre på att lyssna på kroppens signaler och att säga nej vid behov.

 – Två strategier jag har för att jobba smart är dels att göra en sak i sänder, dels att ha ordning och redo på mitt arbete så att det blir greppbart.

Viktigt att hjälpa varandra

Kollegorna ställer också upp för varandra på arbetsplatsen så fort någon behöver hjälp. De har också roligt ihop. Det är viktigt när man arbetar med sjukdomar av den här arten.  

Marithas egen erfarenhet av att ha mått illa hjälper henne i arbetet. Om inte annat så känner hon att den kanske ger henne extra stöd i att förstå patientens situation.

Maritha är bra på att göra uppföljningar, utvärderingar, av behandlingen av sina patienter.

– Jag gör skattningarna i samband med de årliga blodproverna och andra liknande prover.

Hon låter även patientens närstående göra skattningar av hur det går för deras anförvant. Jämförelserna år efter år gör att Maritha kan redovisa för sig och patienten hur utvecklingen för den senares hälsa fortskrider.

Text: Oskar Brandt

 

 

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m