Att hjälpa människor att arbeta och må bra

Arbetsterapeuten Elisabeth Sandgren tror att människor mår bra av att arbeta på en lagom utmanande nivå.

Huvuduppgiften för Elisabeth Sandgren och AIR (en resursenhet till Psykiatri Psykos på Sahlgrenska) är att hjälpa patienter i psykosöppenvården att hitta praktikplats, lönearbete, börja studera eller finna någon annan meningsfull sysselsättning.

Som arbetsterapeut gör hon också funktionsutredningar och hjälper sina klienter med kontakter med myndigheter och arbetsgivare.

En dag i veckan jobbar Elisabeth i slutenvård. Där gör hon bl.a. funktionsutredningar. Det kan röra sig om att observera Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL). Elisabeth undersöker då på patientens motorik och processfärdigheter under dagliga sysslor som att göra frukost eller att städa. Processfärdigheter är benämningen för en människas förmåga att ta initiativ till, utföra, planera, avsluta och i vilken logisk ordning hen utför en viss syssla. Även läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper på slutenvårdavdelningen hjälper till med dessa bedömningar.

–Det kan hjälpa en socialsekreterare att ge rätt nivå på boendestöd för att en patient ska kunna bo själv efter utskrivning från slutenvården, säger Elisabeth Sandgren.

Psykiska, oftast inte fysiska hinder

För psykospatienter är ofta inte funktionshindren så mycket fysiska som de kan handla om psykiska problem med att bara orka ta sig upp ur sängen på morgonen.

Patienterna kommer till AIR efter remiss, oftast från psykosöppenvården. I början gör arbetsterapeuten en utredning av klientens tidigare utbildning, arbetslivserfarenheter, intressen och vad patienten vill jobba med.

–Utredningen handlar också om vilka uppgifter patienten trivts med och vilka som inte fungerat så bra.

En viktig aspekt är vilken försörjning klienten har innan den påbörjar ett arbete så att den inte står utan inkomster helt plötsligt.

Det är också viktigt att ta reda på hur mycket en person orkar arbeta.

–Vi börjar på en låg niv�� och ökar sakta så inte personen inte riskera insjukna igen.

Olika sätt att hitta jobb

Sedan handlar det om att hitta lämpliga praktikplatser. Vissa arbetssökande vill att Elisabeth kontaktar arbetsgivarna. En kille ville fråga själv men ha tips exakt på vilka arbetsgivare han skulle kontakta.

Denna arbetsterapeut gillar att patienterna kan vilja träffa henne på så olika platser. Ibland träffas Elisabeth och klienterna på kafé, på Arbetsförmedlingen för att kolla praktikplatser, på facket, på arbetsplatsen. Ibland träffas de på Arbetsinriktad rehabilitering också.

Elisabeth anser att vi människor mår bra av att arbeta. En tid att vakna hjälper en att komma upp ur sängen. Att ha meningsfulla saker att göra på dagen kan förbättra sömnen nattetid. De flesta mår också bra av att träffa andra människor varje dag.

–Jag tror också att arbete är viktigt för självkänslan och hjälper patienterna att må bättre.

Alla vill eller kan inte arbeta. Vissa vill förbereda sig för att studera igen eller få hjälp med studierna. Vissa orkar kanske inte alls arbeta.

–Då finns det kommunala aktivitetshus där man kan lära sig olika saker som matlagning, att sy, göra smycken, slöjd eller delta i fysisk träning.

Motivera en viktig del

En utmaning i arbetet är att peppa och motivera. Det ligger lite i psykossjukdomen att patienten kan känna tvekan och tvivel av olika anledningar.

–En kille svarade inte när jag kontaktade honom, men jag förstod att han ändå ville ha arbete.

Elisabeth tror att människor bara behöver börja med utmaningar på sin egen nivå och öka därifrån. Det är oftast inte utvecklande för någon om åren bara går utan aktivitet.

Det är många regler och detaljer kring Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter som en arbetsterapeut måste sätta sig in i för att kunna hjälpa patienterna rätt.

Som arbetsterapeut är det viktigt att våga öppna upp sig för patienten och visa sig engagerad så att klienten i sin tur vågar dela med sig av vad hen behöver hjälp med eller kan.

Arbetsterapeuterna och AIR kommer alltid behövas, tror Elisabeth. Några kommer alltid behöva hjälp att komma i arbete igen efter en tuff period i livet.

Text och foto: Oskar Brandt

uiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m