Att få vara sig själv

Som informatör intervjuar jag människor och skriver artiklar och reportage om såväl olika delar av Psykiatri Psykos verksamhet som om psykisk sjukdom och tillfrisknande. Under våren 2016 var jag på ett öppet hus på Psykosvård Nordost. Då hörde jag Mim Sörensson tala om sina erfarenheter och tankar kring att hävda sin rätt även om man har psykisk ohälsa. Här följer min intervju med Mim om hennes tankar i ämnet.

Mim Sörensson

 Mim Sörensson håller föredrag och studiecirklar om psykisk hälsa.

– Folk säger ibland att man är väl inte den som är den. Vågar man, kan man då helt sonika svara som jag: ”Jag är den som är den.”, säger Mim Sörensson, föreläsare om psykisk hälsa. Hon är ofta konsult för Nationell Samverkan Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG).

Mim har själv funktionsvariationer som högfungerande autism och ADHD. Hennes föreläsningar och/eller studiecirklar handlar mycket om att hantera funktionsvariationer som dessa och är av tre slag:

  • lösningsinriktade föreläsningar för funktionsvarierade
  • familjeinriktade till anhöriga
  • och pedagogiskt inriktade till olika former av personal.

En cirkel heter ”Din egen makt” och handlar om psykiskt sjukas eller funktionsvarierades makt över sig själva. Cirkeln inleds med att Mim frågar deltagarna vem som har makten över deras liv. De brukar svara: ”Jag själv”. Det är en sanning med modifikation.

– För psykiskt sjuka eller funktionsvarierade kan tidiga traumatiska upplevelser ta över hur man reagerar på liknande situationer i framtiden. Magkänslan är bara en spontanreaktion från tidigare inlärning.

Rationell problemlösning

Makten över sig själv handlar till en början om att ta tillbaka det rationella jagets makt över ens reaktioner från det affektiva jaget.

Problemlösningen för att fatta rationella beslut:

  • börjar med frågan om inte jag har makten, hur återfår jag den?
  • hur tar jag mig från en önskan till en målsättning till att nå målet
  • utvärdering och uppföljning: testa den utvalda problemlösningsmodellen i verkligheten och om den inte fungerar, lär dig av erfarenheten och förändra modellen
  • vila och återhämtning: återhämtning är nödvändigt för att hantera stress och kunna lösa problem. Men vi behöver vila och en balans mellan ren återhämtning och lustfylld aktivitet som känns kravlös för att kunna vila ut oss.

Att få makten över sig själv tillbaka från omgivningen

Det handlar om väldigt mycket, men exempel på faktorer man kan påverka är:

Att lära sig hävda sin rätt som patient. T.ex. har du rätt att i görligaste mån byta läkare tills du hittar en du fungerar med. Vårdvalet ger dig rätt att välja en annan vårdcentral. Sedan är det sjukvårdens ansvar och inte patientens att du som patient förstår vad sjukvården vill kommunicera.

Rimliga handläggningstider: Försäkringskassan får inte vänta hur länge som helst med att fatta beslut 

Sunda relationer

Man kan definiera en familj eller nära relationer på olika sätt, men 60-70 % av dem Mim träffar har problem med någon relation där ena parten har för mycket makt eller tar för lite ansvar för att relationen ska fungera.

– I en sund relation delar parterna relativt lika på makten och ansvaret. I destruktiva relationer kan man behöva återställa ansvars- och maktbalansen.

Oftast beror destruktiviteten inte på illvilja utan handlar om att negativa mönster uppstått och att parterna kan behöva hitta nya sätt för att kommunicera den lidandes behov.

En meningsfull sysselsättning viktig

Det är viktigt att den psykiskt sjuke eller funktionsvarierade när den är redo hittar en meningsfull sysselsättning.

– Det kommer att öka chansen att hen stannar kvar i det yrket eller den sysselsättningen. Om hen krossar sig själv och tar vilka jobb som helst, är risken för en krasch stor. Det kan då ta jättelång tid att ta sig tillbaka.

Arbeten finns inte i överflöd, men om den arbetssökande försökt och ett jobb är mycket mer krävande än givande, så gäller det att ersätta det med någon annan sysselsättning.

Hur kan omgivningen hjälpa

Dels bör den offentliga sektorn erbjuda upplysning och information, dels bör den i mötet med den psykiskt sjuke eller funktionsvarierade respektera och visa empati för den psykiskt sjukes negativa känslor eller vanföreställningar. Det gäller att respektfullt hjälpa den lidande till att kunna hantera dessa känslor.

Psykisk sjukdom är besläktad med frågan om vad som är normalt.

– Normalt är en statistisk term. Den normale individen är bara det som är vanligast. Sven Svensson med ett och ett halvt barn existerar inte i verkligheten. Individen kan bara ligga mer eller mindre inom normen. Många av historiens framstående personer inom bland annat vetenskap och konst var inte heller normala.

Alla har samma sociala ansvar

Om det finns fördomar mot en som inte stämmer, kan man agera tvärsemot dem för att visa att fördomarna inte stämmer. Människor tror oftast mer på det de ser än på sina förutfattade meningar.

– Om du agerar så att såväl andra som du själv gillar dig, så är sannolikheten högre att folk bara uppskattar dina egenheter som en del av din personlighet. Vi har alla samma sociala ansvar mot varandra.

Text: Oskar Brandt, informatör vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m