Artiklar sociala medier

Artiklar sociala medier

 • Foto Katarina

  Att forska på Personcentrerad Psykosvård

  Personcentrerad Psykosvård (PCPC) är en aktuell vårdmetod inom bland annat Psykiatri Psykos i Göteborg. Den innebär ett jämlikare förhållningssätt där vården lämnar tidigare fokus på sjukdom och symtom. I PCPC betonas extra att patienten är en hel......

 • Ett ställföreträdande hopp

  För den som vågar berätta för Arbetsförmedlingen att hen har en psykisk känslighet, finns mycket stöd att få. Arbetsmförmedlingens arbetspsykolog kan t ex hjälpa till med yrkesvägledning och utredning av funktionshinder.

 • Vårdpersonal med egen erfarenhet viktigt komplement

  Nu börjar arbetsformerna för peer supportrarna att utkristallisera sig. Att samtala med och lyssna på patienterna är det viktigaste stödet. Men peer supportrarna kan också hjälpa till att bygga allianser mellan vården och och patienterna.

 • Foto

  Tillbaka till arbete med hjälp av Särskilt Introduktions- och Uppföljningsstöd (SIUS)

  SIUS är ett stöd för personer med dokumenterad funktionsnedsättning att finna en praktikplats, lönearbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning.

 • Fortsatt utveckling av värdebaserad vård - Brukarrevision om skattningsskalor

  Ytterligare en brukarrevision har genomförts för att revidera kvalitetsmålen som värdebaserad vård utvecklar för Psykiatri Psykos. För att på bästa sätt få ta del av brukarnas synpunkter genomfördes brukarrevisionen av två medarbetare med brukarerfarenhet

 • Nytänkande vid implementeringen av personcentrad vård på Psykiatri Psykos

  Arbetet med personcentrerad vård fortsätter inom Psykiatri Psykos. Överläkare Mats Gustafsson ger en lägesrapport från heldygnsvården.

 • Att lyssna på patienten gör skillnad

  Det finns runt hundra skötare anställda inom Psykiatri Psykos. Vår informatör Oskar Brandt har intervjuat mentalskötare Marita Wedberg som trivs så bra inom psykosvården att hon arbetat där sedan 1975

 • Peer supportrarna bygger broar

  Sedan slutet av augusti är Lars Bengtsson och Felicia King på plats som är Psykiatri Psykos två första peer supportrar.

 • Projektdeltagare PNO

  För mänskliga rättigheter i psykosvården

  Inom Psykiatri Psykos drivs nu ett samarbetsprojekt tillsammans med brukar- och anhörignätverket NSPHiG. Projektet verkar för att kunskap om vilka mänskliga rättigheter brukarna har enligt FN-konventionerna ska bli mer kända och tillämpade i vården.

 • Att få vara sig själv

  En intervju om erfarenheter och tankar kring egenmakt vid psykisk ohälsa.

 • Erfarenhet av brukarrevision

  Brukarrevision är en granskning av verksamheten som syftar till att ge brukarna inflytande över sin vård och att ge feedback till verksamheten.

 • Arbetsterapeut Elisabeth Sandgren

  Att hjälpa människor att arbeta och må bra

  Denna arbetsterapeut på AIR (Arbetsinriktad Rehabilitering) är engagerad, eftertänksam och lättsam. Elisabeth Sandgren gillar sitt jobb då det låter henne träffa och lära känna nya människor och hjälpa dem att få en meningsfull tillvaro.

 • Brukare och medarbetare

  Temadag egenmakt hos Psykosvård Nordost

  Psykosvård Nordost (PNO) anordnade torsdagen 14 april för fjärde året ett öppet hus för sina brukare och för sin personal. Det öppna huset är en dag vi skapat för att brukare och personal ska kunna samlas en gång om året kring olika teman.

 • SOfi A H

  Kuratorn som ser helheten

  Sofie Holmgren Annander känner att som kurator ska hon se helheten runt patienten. I en sjukhusmiljö fokuserar man lätt på det sjuka och medicinska. Hon ser till det friska i patienten för att hjälpa det att växa.

 • Lars Alfredsson

  En projektledare som brinner för egenmaktsfrågor

  I vardagen älskar han passionerat sin fru och familj, fotboll, musik och att segla. I jobbet brinner projektledaren Lars Alfredsson för att hjälpa utsatta grupper att få mer makt över sina egna liv.

 • Med sekr

  Hon gillar att hjälpa sina medmänniskor

  Sara gillar att hon som medicinsk sekreterare få hjälpa patienterna genom att befria vårdpersonalen från administration.

 • Andreas Gremyr

  Värdebaserad Vård - att öka patientnyttan

  Värdebaserad vård kan hjälpa vården att jobba smartare och mer kostnadseffektivt för större patientnytta, anser Andreas Gremyr, psykolog och verksamhetsutvecklare på Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Foto Christian Colldén

  Den nyttoinriktade generalisten som cyklar till jobbet

  Som sektionschef för läkare håller Christian Colldén många bollar i luften.

 • Louise Bergdahl

  Socialt fokus på det friska

  Sociala klubben erbjuder social samvaro under lustfyllda och kravlösa former till personer som vårdas inom Psykiatri Psykos öppen- eller slutenvård.

 • Enhetschef Birgitta Magnusson

  Målet är ett meningsfullt arbete

  Intresset av att arbeta med människor gjorde att Birgitta Magnusson utbildade sig till arbetsterapeut. Idag är hon enhetschef på Arbetsinriktad Rehabilitering (AIR). Enhetens uppdrag är att förbättra möjligheten för personer med psykossjukdomar att arbeta

 • Bimbi Dahne Widerberg, Agneta Leemann

  Engagerade i familjer med psykisk ohälsa

  Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg var till nyligen Psykiatri Psykos barnperspektivutvecklare.De bidrog till att många barn till psykiskt sjuka fått den information, råd och stöd som lagen föreskriver.

 • Gustav

  Mötet med människan passionerande

  Det är den mänskliga kontakten som är fokus i den psykiatriska vården. Det var den som lockade Gustaf Ahlqvist till att arbeta som sjuksköterska i psykiatrin

 • Porträtt Oskar Brant

  En social och filosofisk informatör

  Oskar är informatör och anställd vid psykiatrisk utredningsmottagning Mölndal. Oskars kommer bland annat skriva artiklar om projekten Personcentrerad psykosvård och GRIP. Oskar kommer också att intervjua medarbetare utifrån profession eller uppdrag.

 • Porträtt Eva Norlin Bagge

  En jordnära psykolog med sinne för humor

  Som specialistpsykolog ansvarar Eva bland annat för att bevaka, utveckla och handleda rörande kognitiv funktionspåverkan.

 • Forskningssköterska David Berg

  Standardutredning - en möjlighet till rätt hjälp

  Ofta är det svårt att veta om en outredd patient har en psykos och/eller någon annan problematik. Där kommer standardutredningarna in.

 • Jarl Torgeson

  Akut behov av bättre samspel mellan kroppsvården och psykiatrin

  Patienter med psykossjukdomar dör 15 - 20 år innan befolkningen i genomsnitt. Orsakerna är flera.

 • Karin Overgaard

  Att återfå den kroppsliga hälsan vid psykisk sjukdom.

  Psykisk ohälsa kan bland annat yttra sig som ångest, depression, stressrelaterade besvär eller som psykoser. Ofta får personer med psykisk ohälsa också kroppsliga besvär. Men det finns hjälp att få.

uiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m