Publikationer

Artiklar

Publicerade artiklar författade av medarbetare inom Psykiatri Psykos.

Artiklar sociala medier

Arttiklar kring yrkesbeskrinvingar, arbetsmetoder med mera av informatör Oskar Brandt.

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar författade av medarbetare inom Psykiatri Psykos.

Beskrivning av arbetsmetoder

Internt framtaget material

Böcker

Publicerade böcker/ bokkapitel författade av medarbetare inom Psykiatri Psykos.

Rapportserie Kompetenscentrum för schizofreni

Rapportserie där aktuell projekt inom Psykiatri Psykos sammanställs.

Skriftserie Jonseredsseminarium

Seminarieserie på temat "Bilden av psykiatrin."

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m